Resultats de la cerca criteris: 6

1. Equivalències castellà - català. carga f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Equivalències castellà - català. expropiar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
expropiar v tr-expropiar v tr Un organisme públic, quedar-se la propietat d'un bé que és d'algú altre per a una utilitat pública, generalment a canvi d'una indemnització. CA: Han d'expropiar la finca per tal de fer-hi una carretera. Una casa expropiada. [...]
3. Equivalències castellà - català. subasta f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
dels béns embargats d'un deutor que hom adjudica al millor postor, per tal de satisfer amb el seu preu els creditors que l'han demanada. CA: Treure a subhasta (o posar en subhasta) una casa embargada. Vendre en subhasta pública. Ha sortit a subhasta la senyalització viària. [...]
4. Presentació  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
del nom dels estadants de l'Olimp fins als topònims americans, des dels personatges de les cançons de gesta francesa fins als protagonistes de les pellícules o dels còmics, des del títol de Les noces de Fígaro fins a la denominació d'Els burgesos de Calais, des dels Camps Elisis fins a la Casa Blanca [...]
5. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de lloc  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Júlia Noms d'edificis singulars S'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius. Exemples: el Palau Reial la Llotja la Borsa el Palau de la Música la Casa de les Punxes l'Antic Hospital de Santa Caterina Dependències d'edificis S'escriuen amb majúscules inicials quan es tracta d'una [...]
6. Introducció  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
distinció entre comú i propi depèn de la relació que hi ha entre el nom, el significat i el referent. El referent, és a dir, el subjecte a què fa referència el nom, en el cas del nom propi és concret, determinat i no presenta connotacions. Té una funció denominativa i prou. Noms com gos, home, casa connoten [...]