Resultats de la cerca bàsica: 25

1. Corrent com corria... / Construccions de gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
2. 'com' + gerundi / 'com perdonant-me' o 'com si em perdonés'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció com + gerundi es fa servir, en registres informals, per suavitzar l'acció que expressa el gerundi. Per exemple: Es va estirar al sofà com donant-se per vençut. Em mira com perdonant-me la vida. Si es vol evitar aquesta construcció, es poden fer servir les expressions mig + gerundi [...]
3. continuar
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
. Davant de gerundi, prosseguir l'acció indicada per aquell gerundi. Continuar treballant. Encara que li parlessin, ell continuava escrivint. Mantenir inalterat un estat, una qualitat. Continues tan tossut com sempre. Si això continua així, la banca farà un crac.  [...]
4. així
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
! Així et rebentessis! Així sia! Essent així, per aquesta raó, en conseqüència. També hi va venir el teu germà? Així, hi éreu tots. Tots aquests verbs són regulars; així, en tots ells el gerundi termina en -ent. Podem dir, així, doncs, que tot plegat era mentida. així... com... loc. conj. Tant... com [...]
5. 'Dona mirant el mar' (peu de foto) / Gerundi en oracions amb el verb elidit
Font Fitxes de l'Optimot
El gerundi pot fer de complement d'un sintagma nominal format per un nom de representació (com fotografia, retrat, imatge, representació, dibuix o aquarel·la). És, doncs, un ús del gerundi predicatiu. Per exemple:  Avui han subhastat el retrat d'una dona mirant el mar.  Ha guanyat la fotografia [...]
6. 'anar' + gerundi / Perífrasis de gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
La perífrasi anar + gerundi té un valor progressiu, és a dir, indica que una acció es troba en curs de realització. S'usa sobretot per focalitzar el procés intern de la situació designada. Per exemple: El cel es va enfosquint... Hi ha paraules que van desapareixent de mica en mica. ?Com està el [...]
7. Usos del gerundi que no són admesos / 'El conductor es va adormir provocant un greu accident' o 'El conductor es va adormir, cosa que va provocar un greu accident'?
Font Fitxes de l'Optimot
satisfet, servint aquest document...). 3. Finalment, el gerundi no pot actuar com a complement d'un nom amb valor especificatiu. Per exemple: Avui he rebut una carta amb informació sobre els preus (i no ...una carta informant sobre els preus). Hi va haver un gran aldarull quan es va saber la sentència [...]
8. Usos del gerundi / 'S'ha examinat aprovant l'assignatura' o 'S'ha examinat i ha aprovat l'assignatura'?
Font Fitxes de l'Optimot
estrany, va donar per tancada la inspecció. ('com que no hi veia res d'estrany...') Sabent que el tren circula a una velocitat de 250 km/h, calculeu a quina hora arribarà. ('si sabeu que el tren circula...') 2. El gerundi pot complementar només el verb i, aleshores, forma part del predicat verbal. En [...]
9. estar
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
festa. Estar de viatge. Estar bé, malament. Algú, tenir accidentalment tal o tal qualitat. Estar bo, malalt, refredat. Estar content, satisfet. Estar trist, afligit, adolorat. Estar pàl·lid, groc, vermell. Com que està fred de mans, no troba que l'aigua sigui freda. Amb aquest abric estic calent [...]
10. anar
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
se'n va. Aquell sac se n'anava. Una part del cos, no aturar-se quan cal, anar massa enllà, relliscar, en un moviment, en una operació, etc. Se me'n va anar la mà i li vaig posar massa vi. Se li'n va anar un peu i va caure tan llarg com és. La mirada se me'n va cap a [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>