Resultats de la cerca bàsica: 2,885

Fitxes de l'Optimot
1. Usos de com i com a: cridar com bojos o cridar com a bojos?
Font Fitxes de l'Optimot
2. Usos de la preposició com i com a: Fa com calor o Fa com a calor?
Font Fitxes de l'Optimot
La preposició com a pot tenir una funció pròxima a la d'un quantificador o un modificador. Per exemple: Feia com a calor. ('prou, força', 'més aviat') N'hi havia com a mig litre. ('aproximadament') Estic com a marejat. ('tirant a') M'he com a espantat. ('gairebé') En registres informals, també [...]
3. Usos de la preposició com i com a
Font Fitxes de l'Optimot
La forma com és un adverbi de comparació que equival a les expressions igual que, de la mateixa manera que. Per exemple: En Joan camina com el seu pare. En canvi, com a és una preposició que es fa servir per expressar equivalència, sovint amb el mateix significat que en qualitat de, amb caràcter [...]
4. Usos de com i com a amb el verb conèixer / Coneguda com boixac o coneguda com a boixac?
Font Fitxes de l'Optimot
Un dels significats del verb conèixer és 'designar habitualment una cosa o algú amb un nom determinat'. En aquest cas, el verb pot portar un complement encapçalat per la preposició com a. Per exemple: Aquesta planta es coneix com a boixac. Cal tenir en compte que si el sintagma va introduït per [...]
5. a base de ('prenent com a fonament')
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió a base de significa 'prenent com a fonament'. Per exemple: Ompliu la mànega de pastisseria a base de sucre, mantega i ous. Aquest paviment està fet a base de formigó. Cal tenir en compte que es fa un ús abusiu d'aquesta expressió en el sentit d'insistir o repetir-se una acció. En [...]
6. Com es diu 'como muy tarde' en català? / 'com a més tard' o 'a tot estirar'?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar el significat de 'com a màxim' en sentit temporal es poden fer servir les construccions a tot estirar, a tot tardar, no més tard, entre d'altres, i no com a més tard o com més tard. Per exemple: Tornaré aviat, a tot estirar a les tres. Et vull aquí a les nou, no més tard.  [...]
7. Com es diu 'a lo mejor' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
En català es poden fer servir les expressions segons com, potser o si molt convé, entre altres, per indicar que és possible que passi allò que es diu. Per exemple: Segons com, el Roger durà un amic. Potser venim avui.  [...]
8. Com es diu a toro pasado en català?
Font Fitxes de l'Optimot
context. Per exemple: És molt fàcil parlar a misses dites. Ara que ja sabem com acaba la polèmica, a pilota passada, tothom s'atreveix a dir-hi la seva. Ara vens a ajudar-nos? Quan fou mort el combregaven! En canvi, l'expressió a toro passat no és adequada en català.  [...]
9. Com es diu mando a distancia en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
comandament a distància telecomandament En català, no existeix la paraula mando, ja que es tracta d'un castellanisme. El seu equivalent és comandament. Exemples: crit de comandament, comandament militar, comandament de vol. Per tant, l'aparell que serveix per activar, dirigir o desactivar un altre [...]
10. 'Què fort!' o 'Que fort!'? / El mot 'que' com a forma exclamativa / El mot 'què' com a pronom interrogatiu
Font Fitxes de l'Optimot
Que fort! Per donar èmfasi a la quantitat o a la qualitat d'alguna cosa, es pot usar el mot que, sense accent, i no què. Aquest mot exclamatiu equival a 'molt'. Per exemple: Que amables que sou! (i no Què amables que sou!) Que lents que caminen! (i no Què lents que caminen!) Que n'hi ha, de [...]
Pàgines  1 / 289 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>