Resultats de la cerca criteris: 4

1. Simbols. Principals grups de símbols. Elements químics  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Per representar els elements químics també es fan servir símbols, que es poden combinar entre ells per representar els compostos químics. A la taula periòdica es poden trobar els símbols de tots els elements químics. Exemples: hidrogen H or Au oxigen O potassi K sofre S aigua H 2 O [...]
2. Abreviatures. Antropònims  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
3. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
substantiu. Exemple Notícia per al funcionari/ària afectat per la sanció administrativa en comptes de Notícia per al/per a la funcionari/ària afectat/ada per la sanció administrativa . Casos 1. En el cas de termes compostos que designen professions, oficis i càrrecs, és convenient utilitzar formes dobles per [...]
4. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
col·laborador, Benvolguda col·laboradora, 3. Si l'adjectiu és variable, és recomanable repetir-lo en el cas dels termes compostos relatius a professions i càrrecs, tant en singular com en plural. Per exemple, enginyer agrònom o enginyera agrònoma en comptes de enginyer o enginyera agrònom . Si l'adjectiu és [...]