Resultats de la cerca criteris: 4

1. Simbols. Principals grups de símbols. Elements químics  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Abreviatures. Antropònims  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
l'antropònim. M. * Ma. o * M.ª Maria Els noms que comencen per Ll es consideren un cas especial, atès que aquest dígraf representa un so diferent del representat per la lletra l, i es poden abreujar, optativament, amb L. o Ll. J.-L. / J.-Ll. Josep-Lluís En el cas dels noms compostos es poden [...]
3. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
substantiu. Exemple Notícia per al funcionari/ària afectat per la sanció administrativa en comptes de Notícia per al/per a la funcionari/ària afectat/ada per la sanció administrativa . Casos 1. En el cas de termes compostos que designen professions, oficis i càrrecs, és convenient utilitzar formes dobles per [...]
4. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
col·laborador, Benvolguda col·laboradora, 3. Si l'adjectiu és variable, és recomanable repetir-lo en el cas dels termes compostos relatius a professions i càrrecs, tant en singular com en plural. Per exemple, enginyer agrònom o enginyera agrònoma en comptes de enginyer o enginyera agrònom . Si l'adjectiu és [...]