Resultats de la cerca criteris: 100

1. Noms referits a llocs. Noms de poblacions  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Noms referits a coses. Noms de productes  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
3.5.1. Denominacions d'origen Pel que fa a les denominacions oficials d'origen i de qualitat de productes alimentaris, se'n tradueix la denominació comuna i es manté invariable el topònim, llevat que tingui una forma tradicional en la llengua d'arribada. En català: En castellà: Pollastre de la Raça [...]
3. Noms referits a coses. Noms propis d'objectes singulars  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
El nom propi dels objectes singulars, com els noms propis de persona, no es tradueix. En català: En castellà: el Pi de les Tres Branques el Pi de les Tres Branques Poll del Cel (avió) Poll del Cel Ciudad de Cádiz (vaixell) Ciudad de Cádiz Gavina (barca) Gavina [...]
4. Noms referits a éssers animats. Noms propis d'animals  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Els noms propis d'animals normalment no es tradueixen, llevat dels noms d'animals mitològics. En català: En castellà: Guita Guita Dragui Dragui Rocinante Rocinante Platero Platero Pegàs (mitològic) Pegaso (mitológico) Cèrber (mitològic) Cerbero (mitológico) [...]
5. Noms referits a éssers animats. Variants dels noms  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Els sobrenoms, renoms, pseudònims, renoms col·lectius, hipocorístics i altres variants dels noms no es tradueixen. En català: En castellà: Los Tarantos los Tarantos El Lute el Lute el Caracremada El Caracremada el Noi del Sucre El Noi del Sucre el Tonet El Tonet Perot lo Lladre Perot lo Lladre l [...]
6. Sigles. Traducció. Noms comuns  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Les sigles usades com a noms comuns i que no siguin marques registrades, ens ofereixen la possi- bilitat d'adaptar-les al català si la llengua originària de formació no és aquesta. Llavors, la traducció del concepte i de la sigla és competència dels terminòlegs. sida síndrome d [...]
7. Sigles. Traducció. Noms propis  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
En el cas de sigles de noms propis, especialment noms d'organismes, entitats, partits polítics, empreses i disposicions normatives que les utilitzen com a forma corrent de denominació, s'ha de tenir en compte que les sigles com a tals no són traduïbles, sinó que el que és possible de traduir [...]
8. Noms referits a éssers animats. Noms de grups artístics  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
La designació específica, és a dir, el nom propi d'un grup artístic (teatral, musical, de dansa, de castells, etc.) no es tradueix. En català: En castellà: Dagoll-Dagom Dagoll-Dagom Els Comediants Els Comediants Los Rebeldes Los Rebeldes Els Pets Els Pets Sangtraït Sangtraït Orquestra Simfònica del [...]
9. Noms referits a éssers animats. Noms propis de persona  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
El nom propi, en general, serveix per distingir els diferents elements d'una mateixa classe, espècie o gènere. Així, els noms propis de persona permeten determinar el subjecte a què fan referència, ja que la seva única finalitat és diferenciar el referent (la persona) de la resta. En aquest apartat [...]
10. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms d'astres  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
S'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius. Exemples: Terra (planeta) Sol (estel) Lluna (satèl·lit) Halley (cometa) Lleó Menor (constel·lació) 17 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS Però: prendre el sol lluna plena cada terra fa sa guerra [...]
Pàgines  1 / 10 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Següent >>