Resultats de la cerca criteris: 11

1. Equivalències castellà - català. conocer de [o en] v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Equivalències castellà - català. inhibir v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
inhibir v tr-inhibir v tr Impedir a un òrgan jurisdiccional (jutge, tribunal o autoritat administrativa) de conèixer o d'intervenir en unes actuacions. pron Defugir. NOTA: Quan pren la decisió el mateix òrgan jurisdiccional, aquest verb s'usa pronominalment. ES: El juez se inhibió de conocer la [...]
3. Equivalències castellà - català. denunciar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
denunciar v tr - denunciar v tr Fer conèixer a l'autoritat, especialment a la justícia, que algú ha obrat il·legalment, o que s'ha fet una actuació il·legal. CA: Han denunciat el director per assetjament. Denunciar una pràctica il·legal. [...]
4. Equivalències castellà - català. inhibitorio -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
inhibitorio -a adj - inhibitori -òria adj Dit de la petició formulada per un òrgan jurisdiccional que es creu competent per conèixer d'un determinat afer, i, dirigida a un altre que en aquell moment en coneix, per tal que en desisteixi. CA: Una petició inhibitòria. Un escrit inhibitori. [...]
5. Documentació administrativa. La invitació. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
. Els destinataris d'un ofici poden ser particulars, càrrecs i institucions. Així, en els l'ocupa, o bé directament a l'organisme. En aquest darrer cas se simplifica la infor- mació que s'ha de conèixer. Cal saber a quin organisme ens adrecem, però no cal conèixer necessàriament l'estructura orgànica i [...]
6. Equivalències castellà - català. en grado de loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
en grado de loc - en grau de loc Expressió usada per indicar el grau en què es troba un plet. ES: El juicio se encuentra en grado de apelación. Conocer en grado de una causa. Las decisiones de este tribunal son estudiadas en grado de recurso. CA: El judici es troba en grau d'apel·lació. Conèixer en [...]
7. Ús de les abreviacions  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
abreviacions cal conèixer el tipus de persona a qui va adreçat el text. S'ha de diferenciar si es tracta d'una persona que pot compartir els coneixe- ments del redactor o d'una persona de la qual es desconeixen les característiques i que, per tant, no se sap si és capaç de desxifrar les abreviacions; és a [...]
8. Documentació administrativa. El recurs. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
no presentats. 3. M'és imprescindible conèixer la qualificació de la prova esmentada per poder con- tinuar aquest procés selectiu i presentar-me a la prova següent, que tindrà lloc el dia 12 de novembre de 2001. SOL·LICITO: Que es modifiqui la resolució objecte d'aquest recurs i que em sigui [...]
9. Documentació jurídica. La querella. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
donar-la a conèixer. 4t. La relació circumstanciada del fet, amb expressió del lloc, de l'any, del mes, del dia i de l'hora en què va produir-se, si se sabien. 5è. L'expressió de les diligències que cal practicar per a la comprovació del fet. 6è. La petició que s'admeti la querella, es practiquin les [...]
10. Noms referits a éssers animats. Noms propis de persona  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
i el castellà l'alfabet llatí, la pronúncia de la llengua de partida. Els exemples que presentem són producte de la transcripció. Aquest sistema és més fàcil d'usar i de recordar que no pas la transliteració, per a la qual cal conèixer quin signe correspon al signe que cal substituir. En català: En [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>