Resultats de la cerca bàsica: 299,522

1. Criteris de redacció del missatge de correu electrònic
Font Fitxes de l'Optimot
2. Exemple de missatge de correu electrònic
Font Fitxes de l'Optimot
l'assistència contestant aquest mateix missatge. Esperem que la sessió sigui del vostre interès i us agraïm la vostra col·laboració. Cordialment, Cristina Jové Àrea de Formació Consultoria Messeguer www.messeguer.cat  [...]
3. Criteris de redacció del currículum
Font Fitxes de l'Optimot
Definició El currículum és un document que conté la informació personal i els mèrits acadèmics i professionals d'una persona que sol·licita un lloc de treball, una plaça, l'obtenció d'un premi, etc. Criteris generals de redacció La redacció del currículum ha de ser neutra, sense valoracions [...]
4. Criteris de redacció del certificat
Font Fitxes de l'Optimot
ara: dades del centre que lliura el certificat tipus de certificat de què es tracta, a tall de títol vistiplau d'un càrrec superior Pel que fa als criteris de redacció, cal mantenir un to formal. Els tractaments que s'utilitzen en la redacció dels certificats són el de primera persona [...]
5. Criteris de redacció del rebut
Font Fitxes de l'Optimot
qui rep els diners. Conté, en general, les dades següents: capçalera de l'entitat que rep els diners identificació del rebut nom del pagador quantitat de diners rebuts concepte pel qual es fa el pagament (pot ser l'origen del deute, la referència a la factura corresponent, etc.) lloc i [...]
6. Criteris de redacció del recurs
Font Fitxes de l'Optimot
administratiu. Criteris generals de redacció La claredat, el rigor i la concisió són principis bàsics de la redacció administrativa. Aquests principis es concreten tant en l'estructuració lògica i en blocs homogenis de la informació com en la redacció acurada de la informació que s'expressa. La [...]
7. Criteris de redacció del saluda
Font Fitxes de l'Optimot
de la salutació signatura comiat datació Pel que fa als criteris generals de redacció, cal tenir en compte que la forma del verb principal, saluda, fa que calgui usar el tractament de tercera persona del singular tant per a qui saluda com per a la persona destinatària. Aquesta particularitat [...]
8. Criteris de redacció del xec
Font Fitxes de l'Optimot
El xec és un document de crèdit per mitjà del qual el titular d'un compte bancari dona una ordre de pagament, al banc o a la caixa d'estalvis, de la totalitat o d'una part dels fons que tingui disponibles en el compte. Tipus de xec Xec al portador: Xec que pot ser cobrat personalment i [...]
9. Com es diu e-mail o email en català? / correu electrònic / missatge electrònic / adreça electrònica
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
correu electrònic ('sistema' o 'missatge') missatge electrònic ('missatge') En català, la forma que serveix per referir-se al sistema per mitjà del qual es poden enviar i rebre missatges des d'un ordinador a un altre o a una xarxa de diversos usuaris és correu electrònic. A més d'aquest [...]
10. Criteris de redacció del contracte i del conveni
Font Fitxes de l'Optimot
administratius com és ara els d'obres, subministraments i gestió de serveis públics, i el terme conveni per als acords de col·laboració amb institucions. Criteris generals de redacció La claredat, el rigor i la concisió són principis bàsics de la redacció administrativa i jurídica. Aquests principis es basen [...]
Pàgines  1 / 29,953 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>