Resultats de la cerca bàsica: 8

Fitxes de l'Optimot
1. Abreviació de dates: punt, guionet o barra inclinada? / 24.11.2016, 24-11-2016 o 24/11/2016?
Font Fitxes de l'Optimot
Dins de text convé evitar l'abreviatura de dates; tanmateix, quan s'expressa sintèticament fora de text (quadres, gràfics, etc.) es pot expressar la data abreujada amb xifres. En aquest cas, el dia, el mes i l'any se separen preferiblement per punts, sense espais en blanc, tot i que també són [...]
2. 'fins' o 'fins a'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
infinitiu. Per exemple: No deixarem d'investigar fins a resoldre el cas. 3. Opcional (fins a o fins): davant de sintagmes nominals definits que expressen dates concretes. Per exemple: Ens hi estarem fins (a) l'1 de setembre. No obrirà el negoci fins (a) l'any que ve. Va treballar al teatre fins (a [...]
3. omissió de les dues primeres xifres de l'any / És adequat l'ús de l'apòstrof per abreujar els anys en català?
Font Fitxes de l'Optimot
En els noms de celebracions, actes de tota mena i en algunes dates és habitual ometre les dues primeres xifres de l'any. L'ús estès de l'apòstrof per indicar l'omissió de les dues primeres xifres de l'any, unit gràficament amb la part textual de l'enunciat, és una moda d'origen angloamericà que [...]
4. data (en un document)
Font Fitxes de l'Optimot
altres documents. Això es fa així com a mesura de protecció d'aquesta dada en els certificats. Finalment, convé recordar que hi ha documents administratius que porten dues dates: l'una és la de producció del text i l'altra és la del registre de sortida o d'entrada. Aquesta última és la que es té en [...]
5. Signatura electrònica: el peu de signatura
Font Fitxes de l'Optimot
que les incoherències que hi pot haver entre el peu de signatura i la signatura electrònica (com ara la no coincidència entre les dates) no tenen cap repercussió en els efectes jurídics del document, els textos signats electrònicament també es poden redactar amb el peu de signatura dels documents [...]
6. currículum (criteris de redacció)
Font Fitxes de l'Optimot
7. xifres o lletres? cardinals amb lletres
Font Fitxes de l'Optimot
uns dos-cents euros. 4. Els nombres que s'esmenten a les cançons i a les frases fetes: anar de vint-i-un botó  arribar a quarts de quinze 5. Les dècades quan s'esmenten només amb la darrera desena: els anys seixanta, els anys noranta 6. El dia de les dates que commemoren fets singulars en la [...]
8. '10 de gener de 2000' o '10 de gener del 2000'? / 'De' o 'del' davant l'any ('de' o 'del 1999') / Article davant de l'any ('de' o 'del 1999')
Font Fitxes de l'Optimot
exemple, 10 de gener del 2002), es considera que cal mantenir el criteri de datació actual. Per exemple: Barcelona, 1 de març de 2004 (igual que s'escriu Barcelona, 1 de març de 1999) ENUMERACIONS I LLISTES En les enumeracions i llistes en què apareguin dates corresponents a diferents anys, es [...]