Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 39

1. Doble negació / cap, enlloc, mai, ningú, res, tampoc, en ma vida, ni... + no + verb
Font Fitxes de l'Optimot
2. fer doble toc (dispositius mòbils) / Com es diu to doble tap (dispositius mòbils) en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Per designar l'acció de pressionar breument dues vegades seguides una zona de la pantalla amb la punta del dit, l'expressió adequada és fer doble toc (sobre/damunt/en/a).  Generalment es fa un doble toc sobre un element per obrir-lo o executar-lo. De vegades, fent un doble toc sobre la pantalla [...]
3. La negació expletiva ('sense valor negatiu') / 'Fes-ho abans que no vingui' o 'Fes-ho abans que vingui'?
Font Fitxes de l'Optimot
De vegades, l'adverbi no es pot utilitzar sense que aporti un valor negatiu a la construcció. És el que es coneix com a negació expletiva i, generalment, és opcional.  Els casos més habituals d'aquest tipus de negació són els següents:  Amb els noms del tipus por o temor i també amb els verbs [...]
4. vós o vostè / tractament de vós en cartes / doble salutació en cartes
Font Fitxes de l'Optimot
les jornades (i no El/la convidem a les jornades). D'altra banda, cal vigilar de no barrejar tots dos tractaments en un mateix document. En el cas de les salutacions de les circulars, cartes, correus electrònics, etc. que trametem a persones indeterminades, se sol escriure una doble salutació. Per [...]
5. Com es diu el dígraf ll en català?
Font Fitxes de l'Optimot
En català, el nom del dígraf ll és ela doble, i no ella. Aquest dígraf representa el so de la consonant lateral palatal sonora. Per exemple: El mot ratlla s'escriu amb ela doble.  [...]
6. mots amb un ús especial (cursiva i cometes) / marcatge de barbarismes, col·loquialismes, dialectalismes, ironia i doble sentit
Font Fitxes de l'Optimot
Quan en un escrit apareixen mots o expressions que s'allunyen del registre del text o que contradiuen les normes ortogràfiques i gramaticals, pot ser convenient marcar-los tipogràficament. En aquest cas, hi ha l'opció de posar-los en lletra cursiva o bé d'emmarcar-los amb cometes dobles:   Es  [...]
7. Es pot dir què va! en català? / Com es diu ¡qué va! en català?
Font Fitxes de l'Optimot
En català, algunes de les expressions més habituals per indicar negació, refús o desaprovació davant una pregunta o una afirmació sorprenents són, segons el cas, i ara!, au va!, no!, fuig!, i ca!, i què més!, entre d'altres. Per exemple: I dius que no es poden permetre anar de vacances? Au va! Si [...]
8. Consonants nasals: grups -tn-, -tm- / Pronúncia de setmana i cotna: setmana o semmana?, cotna o conna?
Font Fitxes de l'Optimot
En alguns mots, com ara setmana i cotna, els grups -tm- i -tn- es pronuncien amb doble ema i doble ena (es pronuncia, per tant, semmana i conna). Així, en aquests mots no és recomanable la pronúncia de la t, així com tampoc es recomana reduir el so a una sola ema o ena. Font: Gramàtica de la [...]
9. Pronúncia de 'espatlla', 'vetlla', 'motlle', etc. / Grup '-tll-' (consonants laterals)
Font Fitxes de l'Optimot
Els sons laterals (ela o ela doble) es poden geminar en una sèrie de casos, i llavors s'escriuen amb les grafies tll i tl.  Se sol pronunciar palatal en els parlars nord-occidentals i centrals (espatlla, pronunciat espall·lla). En canvi, es pronuncia alveolar en els parlars valencians i baleàrics [...]
10. Separació de mots a final de ratlla / Separació de mots derivats i compostos
Font Fitxes de l'Optimot
Quan s'ha de separar un mot derivat o un mot compost a final de ratlla es respecten els elements de què està format: in-imaginable (se separa respectant el prefix de negació in-) besavi se separa bes-avi (el prefix bes- significa 'dues vegades') mal-avingut (se separa respectant l'adjectiu mal [...]
Pàgines  1 / 4 
Pàgina  1  2  3  4  Següent >>