Resultats de la cerca criteris: 204

1. Equivalències castellà - català. previo -a adj [anteposat]  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Un contracte és un acord de voluntats entre dues o més persones, que s'obliguen a donar, a fer o a no fer alguna cosa. També s'anomena contracte el document que recull aquest acord. El Codi civil distingeix, pel que fa als contractes, els documents públics dels docu- ments privats. Els documents [...]
3. Equivalències castellà - català. dar traslado v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
dar traslado v tr-donar trasllat v tr Informar d'un acord oficial a la persona o la part interessada. CA: S'acorda donar trasllat d'aquest acord a la Junta. [...]
4. Equivalències castellà - català. dar vista a v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
dar vista a v tr - donar vista a / sotmetre a vista v tr Exposar, durant un termini concret, un expedient o una documentació a fi que les parts interessades puguin examinar-ho i actuar en conseqüència. ES: Dar vista al expediente. Dar vista a la documentación. CA: Donar vista a l'expedient [...]
5. Equivalències castellà - català. quebrar v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
quebrar v intr - fer fallida loc v Una entitat, trobar-se en fallida. [...]
6. Equivalències castellà - català. celebrar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
celebrar v tr-celebrar / fer v tr Dur a terme un acte formal, sovint establert o regulat legalment, en què participen diverses persones. NOTA: Sovint es fa un ús abusiu del verb celebrar en contextos en què es poden usar més naturalment alternatives com fer o dur a terme (per exemple, fer un dinar [...]
7. Equivalències castellà - català. devengar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
devengar v tr - donar / generar / meritar / produir / rendir / reportar v tr Una activitat, un producte financer, una persona mitjançant la seva feina, etc., originar el dret a rebre una quantitat de diners o una compensació. ES: Esta actividad devenga un beneficio de X euros. Hay que pagarle el [...]
8. Equivalències castellà - català. notificar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
notificar v tr-fer saber loc v / notificar v tr Comunicar oficialment una cosa a una part interessada en un afer. [...]
9. Equivalències castellà - català. testar v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
testar v intr - fer testament loc v / testar v intr Redactar el testament. [...]
10. Equivalències castellà - català. avalar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
avalar v tr - avalar v tr Donar aval per a algú. [...]
Pàgines  1 / 21 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>