Resultats de la cerca criteris: 205

1. Equivalències castellà - català. dar traslado v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Equivalències castellà - català. dar vista a v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
dar vista a v tr - donar vista a / sotmetre a vista v tr Exposar, durant un termini concret, un expedient o una documentació a fi que les parts interessades puguin examinar-ho i actuar en conseqüència. ES: Dar vista al expediente. Dar vista a la documentación. CA: Donar vista a l'expedient [...]
3. Equivalències castellà - català. quebrar v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
quebrar v intr - fer fallida loc v Una entitat, trobar-se en fallida. [...]
4. Equivalències castellà - català. celebrar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
celebrar v tr-celebrar / fer v tr Dur a terme un acte formal, sovint establert o regulat legalment, en què participen diverses persones. NOTA: Sovint es fa un ús abusiu del verb celebrar en contextos en què es poden usar més naturalment alternatives com fer o dur a terme (per exemple, fer un dinar [...]
5. Equivalències castellà - català. devengar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
devengar v tr - donar / generar / meritar / produir / rendir / reportar v tr Una activitat, un producte financer, una persona mitjançant la seva feina, etc., originar el dret a rebre una quantitat de diners o una compensació. ES: Esta actividad devenga un beneficio de X euros. Hay que pagarle el [...]
6. Equivalències castellà - català. notificar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
notificar v tr-fer saber loc v / notificar v tr Comunicar oficialment una cosa a una part interessada en un afer. [...]
7. Equivalències castellà - català. testar v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
testar v intr - fer testament loc v / testar v intr Redactar el testament. [...]
8. Equivalències castellà - català. avalar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
avalar v tr - avalar v tr Donar aval per a algú. [...]
9. Equivalències castellà - català. perjurar v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
perjurar v intr - perjurar v intr Un testimoni, donar informació falsa en un judici. [...]
10. Equivalències castellà - català. grado m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
grado m - grau m Cadascuna de les instàncies a què pot donar lloc un plet. [...]
Pàgines  1 / 21 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>