Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 2,048

1. Construcció de participi: donat que / Donat que feia molt mal temps o Atès que feia molt mal temps?
Font Fitxes de l'Optimot
2. Construcció de participi: 'donat' + nom ('considerant') / 'Donat el caràcter que té' o 'Atès el caràcter que té'?
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció de participi donat + nom es fa servir amb el sentit de 'considerant'. Per exemple: Donades les dificultats per anar fins a l'aeroport amb autobús, va decidir agafar un taxi. Donat el caràcter que té, val més que no li'n tornis a parlar. Altres construccions de participis que tenen [...]
3. venir + participi: venir determinat, venir donat
Font Fitxes de l'Optimot
El verb venir es pot fer servir amb valor atributiu seguit d'un participi com ara determinat, establert, marcat o donat. Per exemple: La caiguda dels cabells ve determinada per diversos factors. Tota la presentació va venir marcada per un guió massa rígid. El seu significat ve donat per la [...]
4. donat, donada ('determinat', 'determinada')
Font Fitxes de l'Optimot
L'adjectiu donat, donada té el significat de 'determinat, però no explicat amb precisió'. Així, es pot dir: Després d'esperar força estona, vaig decidir anar-me'n en un moment donat. Sobre una melodia donada, va fer un acompanyament fantàstic.  [...]
5. Accent diacrític: què o que?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha un curt nombre de mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrític) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. És el cas de què i que. S'escriu què, quès en els casos següents: quan és un pronom relatiu precedit de preposició: el [...]
6. com o com que?
Font Fitxes de l'Optimot
La locució com que es fa servir per introduir una oració causal. Per exemple: Com que no venies, he pensat que estaves malalt. Ahir, com que tenia un examen, no va obrir la botiga. Malgrat que de vegades també es fa servir la conjunció com per introduir aquest tipus d'oracions, aquest ús s [...]
7. a mida que o a mesura que?
Font Fitxes de l'Optimot
La locució a mesura que es fa servir per enllaçar una oració subordinada a una oració principal i serveix per expressar que el desenvolupament de l'acció de la principal depèn del desenvolupament de l'acció de la subordinada. Per exemple: A mesura que s'anava fent fosc creixia la nostra por (la [...]
8. 'segur que' o 'de segur que'? / 'segur' o 'de ben segur'?
Font Fitxes de l'Optimot
segur. 2. segur (que). Per exemple:  M'ha passat pel costat i m'ha donat un cop. Segur que ho ha fet expressament! ?No l'he sentit arribar però m'imagino que era tard. ?Segur! 3. de ben segur (que). Per exemple:  Creus que se'n sortirà en la nova feina? De ben segur que sí. Sé que aquesta tarda la [...]
9. 'en que' o 'en què'? / 'Que' o 'què' darrere la preposició 'en'
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció en què es pot trobar en diferents contextos. Un dels casos en què apareix és en oracions interrogatives directes o indirectes en les quals la preposició en precedeix l'interrogatiu què. En aquests casos, l'interrogatiu què es pot substituir per 'quin motiu', 'quin argument', 'quina [...]
10. 'a la que' ('així que')
Font Fitxes de l'Optimot
Les expressions així que, de seguida que, tan bon punt, entre d'altres, s'usen amb el sentit de 'quan', 'així que'. Per exemple: Així que s'acabi el curs, obtindreu el certificat. Tan bon punt t'arribi el correu, fes-m'ho saber. La locució a la que també s'utilitza amb aquest sentit, però només [...]
Pàgines  1 / 205 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>