Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 1,957

111. Oracions de relatiu adjectives i substantives
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha dos tipus d'oracions de relatiu: les adjectives i les substantives. Les oracions relatives adjectives modifiquen un sintagma nominal que fa d'antecedent. Per exemple: El gos que borda és marró (que borda modifica el gos). La fruita que té a la nevera s'ha fet malbé (que té a la nevera [...]
112. 'semàfor en verd' o 'semàfor verd'?
Font Fitxes de l'Optimot
Els colors dels llums del semàfor són verd, groc i vermell. Pel que fa al color groc, s'hi pot fer referència amb altres denominacions, com ara taronja, ataronjat, carbassa (o carabassa) o ambre, malgrat que aquesta darrera no és tan habitual. Quant al vermell, en alguns parlars és habitual la [...]
113. climàtic -a, climatològic -a, meteorològic -a / climatologia, meteorologia
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Ciències de la Terra
Un error força freqüent és confondre la climatologia (amb els seus derivats: climàtic -a, climatològic -a...) i la meteorologia (amb els seus derivats: meteorològic -a...). La climatologia es refereix al clima, que és el conjunt de condicions normals que caracteritzen l'atmosfera d'un lloc [...]
114. Com es diu jefe, jefa en català?
Font Fitxes de l'Optimot
115. pertinença o pertinència?
Font Fitxes de l'Optimot
La forma pertinença designa el fet de pertànyer a algú o a alguna cosa. També s'utilitza per referir-se a un objecte que pertany a algú. Per exemple: Aquest carnet demostra la pertinença dels socis al club. Cal que tingueu cura de les vostres pertinences durant el viatge. El mot [...]
116. És correcte solsament en català? / Com es diu solamente en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes solsament o solzament (encreuament de sols i solament) no són correctes en català. Per expressar 'no més de', 'no altre que' o 'únicament', les formes correctes són solament o sols. Per exemple: Sols/solament fa una setmana que treballa a la feina ('no més de') Li va trucar solament [...]
117. Article neutre 'lo' + adjectiu / 'Farem tot lo possible' o 'Farem tot el possible'?
Font Fitxes de l'Optimot
Malgrat que, oralment, en els registres col·loquials s'usa l'article neutre lo, en els registres formals cal evitar aquesta forma i usar altres construccions. Un dels casos en què se sol trobar l'article neutre en registres col·loquials és acompanyant un adjectiu. Per exemple: Farem tot lo [...]
118. anxovat o enxubat?
Font Fitxes de l'Optimot
Per anomenar un espai que no té ventilació o qualsevol cosa que està atapeïda, es fan servir les formes anxovat, anxovada o bé enxubat, enxubada, que signifiquen el mateix. Per exemple: Quan vaig entrar a la casa, no havien ventilat i estava ben anxovada. Aquell pis és petit: de moment no tenen [...]
119. Síl·laba tònica d'alguns mots / Desplaçament accentual en mots aguts
Font Fitxes de l'Optimot
Una mostra de mots que són aguts (és a dir, que tenen l'accent a l'última síl·laba) i que sovint es pronuncien incorrectament com a plans són:  interval oboè iber alfil xassís elit futbol fluor zenit poliglot xandall  [...]
120. Separació de mots a final de ratlla / Separació de dígrafs: 'ny', 'ss', 'ix', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
Un dígraf és un grup de dues lletres que representen un sol so. Per exemple, el grup ll de enllà o el grup rr de carro. A l'hora de separar una paraula a final de ratlla, cal tenir present que hi ha dígrafs que no es poden separar i dígrafs queque es poden separar.  Els dígrafs que no se [...]
Pàgines  12 / 196 
<< Anterior  Pàgina  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Següent >>