Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 1,956

41. 'donar temps' o 'tenir temps'?
Font Fitxes de l'Optimot
hi ha temps de fer això (i no A aquesta hora ja no dona temps de fer això). Ara bé, l'expressió donar temps sí que és correcta quan s'utilitza amb el sentit de 'concedir, permetre' o 'senyalar temps per fer una cosa'. Per exemple: Doneu-me temps perquè em faci a la idea. Li ha donat un dia de [...]
42. 'Rialb' o 'Rialp': amb 'b' o 'p'?
Font Fitxes de l'Optimot
evolució regular d'acord amb les regles de la gramàtica històrica catalana, que ha donat com a resultat el grup consonàntic final que en català s'escriu -lb (com en els mots balb, bulb, calb, etc.). Aquest és un nom freqüent en la toponímia catalana: la Baronia de Rialb, Rialb (nucli del municipi de [...]
43. 'abans de venir' o 'abans que vinguis'? / 'abans de' + infinitiu o 'abans que' + verb en subjuntiu?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar prioritat, es poden fer servir les construccions abans de + infinitiu o abans que + verb en subjuntiu. Per exemple: Abans de dir qualsevol cosa, vull que sàpigues que no ha sigut culpa nostra. Abans que diguis qualsevol cosa, vull que sàpigues que no ha sigut culpa nostra. L'última [...]
44. 'estar' + gerundi / Perífrasis de gerundi / 'No el molestis, que està treballant' o 'No el molestis, que treballa'?
Font Fitxes de l'Optimot
La perífrasi estar + gerundi té un valor duratiu, progressiu o de repetició. Per exemple: No el molestis, que està treballant.  Fa dues hores que ens ho estem mirant i no ens en sortim. Aquest nen sempre estava preguntant el mateix. Aquests valors també es poden expressar sense necessitat de [...]
45. 'en base a' o 'sobre la base de'?
Font Fitxes de l'Optimot
...) Haurem de fer un treball segons les pautes que ens ha donat el professor (i no ...en base a les pautes...). Ara bé, sí que és possible l'expressió sobre la base de, formada també a partir del nom base. Per exemple: Sobre la base de les últimes notícies caldrà decidir què hem de fer d'ara endavant.  [...]
46. 'Cabdella' o 'Capdella': amb 'b' o 'p'?
Font Fitxes de l'Optimot
la Torre de Capdella (cap de municipi), Capdella i la Central de Capdella (escrits amb p). La forma normativa d'aquest topònim és Cabdella (del llatí CAPITELLA), presenta una evolució regular, que ha donat com a resultat el grup consonàntic que en català s'escriu -bd- (com en els noms cabdal [...]
47. 'Si' o 'sí' en oracions exclamatives i afirmatives / 'Si que la farem bona!' o 'Sí que la farem bona!'?
Font Fitxes de l'Optimot
48. 'donar voltes' o 'fer voltes'? / 'donar' o 'fer'?
Font Fitxes de l'Optimot
tomb pel centre o ...sortim a donar un tomb pel centre. Ara bé, l'expressió donar voltes a una cosa ('meditar molt en una cosa') es construeix amb el verb donar. Per exemple:  Per molt que hi ha donat voltes, no ha arribat a cap conclusió.  [...]
49. Com es diu 'es lo menos que puedes hacer' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
En català es poden fer servir les construccions és el mínim que pots fer, com a mínim, no pots fer sinó, entre altres, per expressar el significat 'almenys, si no més'. Per exemple: Encara que no vulguis estar-t'hi gaire estona, t'hi hauries de presentar, com a mínim. És la festa d'aniversari [...]
50. 'el que' o 'el qui'?; 'aquell que' o 'aquell qui'? / Oracions relatives substantives amb pronom referit a persona / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
En les oracions de relatiu substantives en què el relatiu es refereix a persones, es poden utilitzar els pronoms qui o que, precedits o no d'altres elements. 1. Qui Es pot fer servir el relatiu qui. Per exemple: Qui digués això mentiria. Aquest pronom relatiu també pot anar precedit de [...]
Pàgines  5 / 196 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>