Resultats de la cerca criteris: 31

1. Equivalències castellà - català. arrastrar los autos v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Equivalències castellà - català. haber lugar loc v  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
haber lugar loc v - escaure / pertocar v intr Poder-se fer una acció perquè l'autoritat ho permet, ja que la troba adequada o pertinent. ES: Cuando haya lugar. CA: Quan escaigui (o quan pertoqui). [...]
3. Equivalències castellà - català. avalista m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
avocar los autos v tr = arrastrar los autos [...]
4. Frase. Ordre dels elements en la frase  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
, podrá pedir el legatario que se constituya otra sobre bienes diferentes siempre que en la herencia los haya susceptibles de ser anotados. De acuerdo con el artículo 111 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, la interposición de [...]
5. Noms referits a éssers animats. Variants dels noms  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Els sobrenoms, renoms, pseudònims, renoms col·lectius, hipocorístics i altres variants dels noms no es tradueixen. En català: En castellà: Los Tarantos los Tarantos El Lute el Lute el Caracremada El Caracremada el Noi del Sucre El Noi del Sucre el Tonet El Tonet Perot lo Lladre Perot lo Lladre l [...]
6. Noms referits a éssers animats. Noms de grups artístics  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
La designació específica, és a dir, el nom propi d'un grup artístic (teatral, musical, de dansa, de castells, etc.) no es tradueix. En català: En castellà: Dagoll-Dagom Dagoll-Dagom Els Comediants Els Comediants Los Rebeldes Los Rebeldes Els Pets Els Pets Sangtraït Sangtraït Orquestra Simfònica del [...]
7. Equivalències castellà - català. adeudar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
adeudar v tr - deure v tr Tenir pendent de pagar una quantitat de diners. ES: La empresa adeuda a los empleados dos mensualidades. CA: L'empresa deu als treballadors dues mensualitats. [...]
8. Equivalències castellà - català. competer a v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
competer a v intr - competir a v intr Ser competència d'un tribunal, d'un jutge, d'un àmbit judicial, etc. ES: Este asunto no compete a los tribunales civiles. CA: Aquest assumpte no competeix als tribunals civils. [...]
9. Equivalències castellà - català. salvo prep  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
salvo prep - exceptuant / excepte / fora / llevat / salvat / salvant / tret prep Deixant fora de l'aplicació d'una mesura, d'una classificació, etc. ES: El acuerdo incumbe a todos los vecinos, salvo a los recién llegados. El contrato se renueva automáticamente cada año salvo que una de las partes [...]
10. Equivalències castellà - català. finiquitar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
finiquitar v tr - liquidar v tr / fer la liquidació loc v / quitar v tr Fer o emetre una liquidació que certifiqui l'absència de deutes amb algú. ES: Finiquitar las deudas pendientes. Hay que finiquitar a los trabajadores. CA: Liquidar els deutes pendents. Cal fer la liquidació als treballadors. [...]
Pàgines  1 / 4 
Pàgina  1  2  3  4  Següent >>