Resultats de la cerca bàsica: 7

1. 's-' (essa) en compostos cultes i derivats per prefixació / Duplicació de 's-' a inici de mot?
Font Fitxes de l'Optimot
2. Ortografia de la essa sorda: 's', 'ss', 'c' i 'ç'
Font Fitxes de l'Optimot
Les paraules sol, russa, cirera o adreça contenen el so de la essa sorda, que cal distingir del so de la essa sonora (que es troba en paraules com Teresa, colze o zoo). Per escriure correctament aquests sons és molt important, primerament, distingir-los. El so de essa sorda, com el de sou, rossa [...]
3. Ortografia de la essa sonora: 's' i 'z'
Font Fitxes de l'Optimot
Les paraules Teresa, colze o zoo contenen el so de la essa sonora, que cal distingir del so de la essa sorda (que es troba en paraules com adreça, russa o sol). Per escriure correctament el so de essa sorda i essa sonora és molt important, primerament, distingir-los. El so de essa sonora, com el [...]
4. Guionet per facilitar la lectura dels compostos
Font Fitxes de l'Optimot
En compostos catalans en què l'aglutinació dels components pot dificultar o alterar-ne la lectura, s'escriu guionet. Per exemple, s'escriu Mont-roig perquè sense guionet es podria llegir la seqüència 'tr' junta (com a control), mentre que s'ha de llegir fent una pausa entre 'mont' i 'roig', i per [...]
5. Guionet en els compostos cultes / Accentuació i pronunciació dels compostos cultes
Font Fitxes de l'Optimot
Els compostos cultes són aquells el primer element dels quals és una forma prefixada acabada en -o i de vegades en -i (per exemple, afro-, economico-, fisico-, hispano-, labio-, psico-, socio-; denti-, pisci-), i s'escriuen sempre sense guionet. Per exemple: afroasiàtic, economicofinancer [...]
6. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
substantiu. Exemple Notícia per al funcionari/ària afectat per la sanció administrativa en comptes de Notícia per al/per a la funcionari/ària afectat/ada per la sanció administrativa . Casos 1. En el cas de termes compostos que designen professions, oficis i càrrecs, és convenient utilitzar formes dobles per [...]
7. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
suc-cessió, successiu, successor (de succés); trossos, destrossar, trossejar (de tros); begissà (de Begís); vinarossenc (de Vinaròs) (cf. §?2.6.2b). II.? Els noms femenins formats amb el sufix -essa: abadessa, alcaldessa, baronessa, comtessa, deessa, duquessa, jutgessa, mestressa, metgessa, tigressa [...]