Resultats de la cerca bàsica: 9,958

1. 'la casa on hi vivia' o 'la casa on vivia'? / Duplicacions pronominals en oracions de relatiu
Font Fitxes de l'Optimot
2. Duplicacions pronominals en oracions de relatiu / 'a qui no li agrada' o 'a qui no agrada'? / 'on diu' o 'on hi diu'? / 'de qui n'està molt' o 'de qui està molt'?
Font Fitxes de l'Optimot
Els pronoms relatius duen a terme una funció respecte del verb. Per exemple, en la frase La noia de la qual es reia..., el pronom relatiu de la qual és el complement verbal que necessita riure's ('riure's de la noia').  Malgrat que de vegades, en registres informals, es pot trobar que s'hi ha [...]
3. Duplicacions pronominals amb un complement d'origen / es desprèn o se'n desprèn?
Font Fitxes de l'Optimot
Quan es mou un element del lloc que ocupa habitualment dins de l'oració, segons la naturalesa d'aquest element cal reprendre'l o no amb un pronom feble. En el cas de complements d'origen introduïts per la preposició de que acompanyen verbs com desprendre, derivar, seguir, deduir, etc., aquest co [...]
4. relatiu -iva
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Que fa referència o relació a una cosa. Els documents relatius a aquest afer. En gram., que està mancat de significat complet i, en general, depèn d'un altre element aparegut prèviament en l'oració. Una oració relativa. Un temps relatiu. Pronom relatiu. Que neix d'una relació establerta. El [...]
5. Les oracions de relatiu
Font Fitxes de l'Optimot
Les oracions relatives són oracions subordinades que estan introduïdes per un relatiu, que sol ser un pronom (que, qui, què, el qual) o un adverbi (on, quan, com). Per exemple: La noia que vaig veure ahir és veïna del Toni (que vaig veure ahir és l'oració de relatiu). Estudia a la mateixa ciutat [...]
6. Oracions de relatiu: explicatives i especificatives / Oracions de relatiu: amb coma o sense coma? / Els turistes, que estaven marejats,... i Els turistes que estaven marejats...
Font Fitxes de l'Optimot
Quan una oració de relatiu complementa un nom que la precedeix (l'antecedent), s'anomena adjectiva perquè fa la funció que faria un adjectiu, és a dir, de complement del nom. Per exemple: El noi que xerra equival a El noi xerraire L'home que bada equival a L'home badoc Les oracions de relatiu [...]
7. Oracions de relatiu adjectives i substantives
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha dos tipus d'oracions de relatiu: les adjectives i les substantives. Les oracions relatives adjectives modifiquen un sintagma nominal que fa d'antecedent. Per exemple: El gos que borda és marró (que borda modifica el gos). La fruita que té a la nevera s'ha fet malbé (que té a la nevera [...]
8. L'adverbi relatiu on amb llocs figurats
Font Fitxes de l'Optimot
En oracions relatives es pot fer servir l'adverbi on per fer referència a llocs. Per exemple: Vam agafar el mateix camí per on havíem passat. Ho havia deixat on ja m'imaginava. Ara bé, aquest adverbi no se sol usar quan el lloc a què es refereix és metafòric o figurat, ni tampoc amb valor tempor [...]
9. Concordança en oracions passives pronominals / 'Es fa fotocòpies' o 'Es fan fotocòpies'?
Font Fitxes de l'Optimot
Les oracions passives pronominals són un tipus de passiva que es construeix amb el pronom es i el verb en tercera persona. En aquestes oracions, el verb concorda amb el sintagma nominal que l'acompanya. Per exemple: Es fan fotocòpies en color. Es poden obrir les finestres. No es necessiten tantes [...]
10. relatiu
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-iva adj 1 relativo -va. 2 relatiu a relativo a. 3 tot el relatiu a (o totes les coses relatives a) todo lo relativo a. adj i m 4 gram relativo -va.  [...]
Pàgines  1 / 996 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>