Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 1,364

1. Com es diu echar un polvo en català?
Font Fitxes de l'Optimot
2. 'mil i un, mil i una' o 'mil un, mil una'?
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió mil i un, mil i una (o mil un, mil una) es fa servir per anomenar una gran quantitat indeterminada de coses. Per exemple: mil i un detalls (o mil un detalls) mil i una coses (o mil una coses) mil i una oportunitats (o mil una oportunitats)  [...]
3. ostentar un càrrec
Font Fitxes de l'Optimot
Un dels significats del verb ostentar és estar en possessió d'un títol o d'un càrrec. Per tant, es pot utilitzar amb aquest sentit al costat d'altres verbs com ocupar, exercir, posseir o tenir en frases com les següents: Núria Coma ostenta el títol de presidenta de la cambra. Ocupa el càrrec de [...]
4. 'un Déu vos guard', 'un deuvosguard' o 'un déu-vos-guard'?
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió Déu vos guard es pot fer servir com a fórmula de salutació, però en algun context també pot funcionar com un substantiu. En aquest cas, s'escriu sense majúscula, perquè es fa servir com un nom comú, i amb guionets, perquè el mot déu porta accent i això fa que no es pugui aglutinar. Per [...]
5. cadascun i cada un; cadascú i cada u
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes cadascun, cadascuna i cada un, cada una són quantificadors que, juntament amb un sintagma constituït per la preposició de i un nom, signifiquen 'tota persona o tota cosa de les que formen part d'un grup o d'una col·lectivitat'. Amb aquest mateix sentit, però amb un valor emfàtic [...]
6. 'donar un concert' o 'fer un concert'?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha casos en què tant fer com donar són acceptables per designar el mateix concepte. Per exemple, en expressions com ara fer un concert o donar un concert. També es poden fer servir verbs com oferir, presentar... Per exemple: Demà l'artista convidat farà un concert a l'auditori. El grup ha [...]
7. u o un? / un d'agost o u d'agost?, oferta de dos per u o oferta de dos per un?
Font Fitxes de l'Optimot
D'una banda, la forma u pot qualificar un nom indicant ordre d'aparició, de col·locació o de successió, com a sinònim de primer. Per exemple: l'any u després de Crist (i no l'any un després de Crist) el dia vint-i-u de març (i no el dia vint-i-un de març) el segle u abans de Crist (i no el segle [...]
8. registrar un usuari o enregistrar un usuari? / registrar un disc o enregistrar un disc? / registrar o enregistrar?
Font Fitxes de l'Optimot
registrar un usuari, enregistrar un usuari enregistrar un disc D'una banda, les formes registrar i enregistrar són sinònimes en el sentit d''inscriure en un registre'. Així doncs, es pot dir: Ha registrat / enregistrat la seva filla al padró municipal. S'ha registrat / enregistrat en un web d [...]
9. sentenciar (un partit)
Font Fitxes de l'Optimot
En l'àmbit de l'esport, per referir-se a fer el gol, el bàsquet o el punt clau d'un partit, es pot fer servir el verb sentenciar. Aquest verb tant es pot utilitzar de manera transitiva com intransitiva. Si es fa servir transitivament, ha de dur un complement directe. Per exemple: El jugador va [...]
10. Un, una + numeral amb valor aproximatiu: uns vint minuts
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes un, una davant d'un numeral cardinal expressen una idea d'aproximació, per sobre o per sota de la quantitat que expressa el numeral. Per exemple: Fa uns vint minuts que ha arribat. Va collir unes deu taronges de l'arbre. Deu tenir uns quaranta anys. Font: Gramàtica de la llengua [...]
Pàgines  1 / 137 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>