Resultats de la cerca bàsica: 304,741

1. 'com' o 'com que'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
La locució com que es fa servir per introduir una oració causal. Per exemple: Com que no venies, he pensat que estaves malalt. Ahir, com que tenia un examen, no va obrir la botiga. Malgrat que de vegades també es fa servir la conjunció com per introduir aquest tipus d'oracions, aquest ús no és [...]
2. 'Ser' o 'estar': 'ser' davant de locatius / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
preposició que introdueix l'expressió temporal. Aquesta construcció, però, és pròpia de registres col·loquials. Per exemple: Som a dissabte o Som dissabte.  [...]
3. 'Ser' o 'estar': 'estar' davant de locatius / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar la situació d'algú o alguna cosa en un lloc s'usa el verb ser. Ara bé, en el cas que es vulgui afegir, a la simple localització, un matís de duració o permanència, també es pot fer servir el verb estar. Per exemple: Avui a la tarda serem a l'exposició. Avui a la tarda serem a [...]
4. Preposició en expressions de lloc: a o en? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Les preposicions a i en poden introduir un complement de lloc. En general són possibles les dues preposicions, tot i que la preferència per l'una o l'altra sol dependre de l'element que introdueix i del tipus de verb. 1. Davant de la majoria de determinants, d'un quantificador o d'un [...]
5. Nova gramàtica / 'enfront' o 'enfront de'?
Font Fitxes de l'Optimot
La forma enfront significa, en sentit físic, 'davant per davant' i es pot fer servir com a adverbi o com a preposició. Per exemple: De sobte se'l va trobar enfront de la porta de casa. Buscava la biblioteca i resulta que la tenia enfront. Cal tenir en compte que, usada com a preposició, va [...]
6. Usos de la preposició com i com a / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
...), indefinits (quelcom, algun...), demostratius (aquest, aquell...), el possessiu llur o complements amb la preposició de, els dos significats que hem diferenciat anteriorment solen coincidir. En aquests casos, se sol utilitzar com. Per exemple: És un alpinista famós, considerat com el millor [...]
7. Elisió de la preposició en coordinacions
Font Fitxes de l'Optimot
) Hem comprat un petit obsequi als monitors de menjador i d'acollida. (l'obsequi és compartit entre els monitors de menjador i els d'acollida) Si es repeteix la preposició, tot i que també es pot interpretar que els complements coordinats constitueixen un tot unitari, se sol interpretar que són [...]
8. 't'adones de que' o 't'adones que'? / Les preposicions 'a', 'de', 'en' i 'amb' davant de la conjunció 'que' / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
9. 'fins' o 'fins a'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
aquell (en aquest cas, també es pot substituir la preposició a per en per evitar la confluència de les dues vocals). Per exemple: Correu fins (a) aquell arbre o Correu fins en aquell arbre. Amb valor temporal: 1. Es manté fins a: Davant d'expressions temporals que, en altres contextos però sense [...]
10. 'cap' o 'cap a'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
. Ara bé, amb valor de direcció la preposició cap a es redueix a cap davant d'aquelles expressions que en altres contextos s'usen sense la preposició a. Són els casos següents: els adverbis demostratius aquí, ací, allà, allí. Per exemple: Vine cap aquí, que et pentino.  preposicions i adverbis de [...]
Pàgines  1 / 30,475 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>