Resultats de la cerca bàsica: 3,142

Fitxes de l'Optimot
1. 'en quant a' o 'quant a'?
Font Fitxes de l'Optimot
La locució quant a (i no en quant a) es fa servir quan es vol acotar el tema sobre el qual es parla i emmarcar l'oració. Per exemple: Quant al nombre, aquesta forma és plural (i no En quant al nombre). Amb aquest significat, també es poden fer servir les expressions pel que fa a, tocant a, a [...]
2. quan o quant?
Font Fitxes de l'Optimot
3. cada quant o cada quan?
Font Fitxes de l'Optimot
Sovint hi ha el dubte de quina forma cal escriure darrere del mot cada: quant o quan. Si es vol indicar 'quina quantitat de temps', cal fer servir la forma quant. En aquests casos quant es fa servir en sentit absolut, és a dir, amb el nom temps elidit. Per exemple: Cada quant teniu classe? (és [...]
4. Com es diu 'en lo referente a' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
En català es poden fer servir les locucions pel que fa a, respecte a, quant a, a propòsit de, entre altres, per acotar el tema sobre el qual es parla. Per exemple: Tinc la consciència tranquil·la pel que fa a aquest punt. A propòsit d'aquesta qüestió, no hi farem cap observació. Pel que fa a mi [...]
5. en relació amb / amb relació a
Font Fitxes de l'Optimot
La locució amb relació a significa 'pel que fa a, amb referència a, quant a' i 'envers'. Per exemple:  Amb relació a aquest afer, et respondré aviat.  És respectuós amb relació als seus superiors. La locució en relació amb significa 'en connexió amb, en correspondència amb'. Per exemple:  L [...]
6. Nova gramàtica / 'quant més', 'quant menys' o 'com més', 'com menys'?
Font Fitxes de l'Optimot
vendes facis, més comissions tindràs. Com menys hi vagi, més feina tindrà. En aquests casos les locucions quant més i quant menys, pròpies de la llengua antiga, han estat usades en registres formals per alguns autors contemporanis. No obstant això, les solucions recomanades són les construccions [...]
7. Contacte de preposicions amb mots interrogatius / 'fixar-se en si plou' o 'fixar-se si plou'? / 'depèn d'a qui et dirigeixis' o 'depèn a qui et dirigeixis'?
Font Fitxes de l'Optimot
De vegades, la preposició regida per un verb coincideix amb un mot interrogatiu (com ara qui, què, com, quan, quant, on, per què, quin o si), que introdueix una oració subordinada. Per exemple: Sempre parlen de si els renovaran el contracte o no. S'interessen sobre on hi ha més corrupció política [...]
8. Es pot dir medir en català?
Font Fitxes de l'Optimot
paret medeix dos metres i mig d'alt). Quant fa la nevera d'alt? (i no Quant medeix la nevera d'alt?). En canvi, si el que es vol indicar és que es prenen les mides d'una cosa, es poden fer servir els verbs mesurar i amidar. Per exemple: Mesurarem la taula a pams (i no Medirem la taula a pams). Ens [...]
9. Es pot dir en ordre a en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Per indicar 'amb relació a un fet, una cosa o algú', es poden fer servir, segons el context, les expressions següents: amb vista a, de cara a, a fi de, a efecte de, amb la intenció de, per tal de, per, quant a, pel que fa a, etc. Per exemple: Han decidit prendre aquestes mesures amb vista a les [...]
10. Preposició en expressions de lloc: a o en?
Font Fitxes de l'Optimot
Les preposicions a i en poden introduir un complement de lloc. En general són possibles les dues preposicions, tot i que la preferència per l'una o l'altra sol dependre de l'element que introdueix i del tipus de verb. 1. Davant de la majoria de determinants, d'un quantificador o d'un [...]
Pàgines  1 / 315 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>