Resultats de la cerca bàsica: 7

Diccionaris terminològics
1. candela
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Medi ambient
Unitat d'intensitat lluminosa del sistema internacional equivalent a 1/683 watts per estereoradiant, d'una radiació monocromàtica de 540 terahertzs de freqüència. [...]
2. estereoradian
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Geografia
Unitat de mesura d'angles sòlids, que correspon a un casquet esfèric la superfície del qual és igual al quadrat del radi de l'esfera. [...]
3. estereoradian
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Geografia
Unitat internacional de mesura d'angles sòlids, equivalent a l'angle sòlid que, amb el vèrtex al centre d'una esfera, delimita una superfície sobre l'esfera l'àrea de la qual és igual al quadrat del radi d'aquesta esfera. Un angle sòlid pot ser imaginat fent girar un angle pla sobre la seva bisec [...]
4. estereoradian
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Física
Unitat adimensional de mesura d'angle sòlid igual a l'angle sòlid que, amb el vèrtex situat al centre d'una esfera, delimita sobre la superfície esfèrica una àrea de valor igual al radi de l'esfera al quadrat. [...]
5. angle sòlid
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Mesura volumètrica d'un angle definida com la relació entre la superfície d'un casquet esfèric i el quadrat del radi de l'esfera que el defineix. La unitat de mesura de l'angle sòlid és l'estereoradiant. [...]
6. radiància
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Potència radiant, en una direcció determinada, per unitat d'angle sòlid estereoradiant i per unitat d'àrea d'una superfície projectada perpendicularment a la direcció d'observació. La radiància s'especifica en unitats de W/m2/srad. En l'àmbit de la radiometria la radiància és equivalent a la [...]
7. candela
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut