Resultats de la cerca criteris: 5

Fitxes de l'Optimot  | Morfologia
1. plural de tant per cent
Font Fitxes de l'Optimot
El plural de tant per cent és tants per cent. Exemple: Se sol expressar en tants per cent. tants per cent [...]
2. glamour o glamur? / És correcte glamurós, glamurosa en català?
Font Fitxes de l'Optimot
glamur glamurós, glamurosa La forma catalana per fer referència a l'atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general és glamur, i no glamour. L'adjectiu derivat per expressar tot allò que té glamur és glamurós, glamurosa. Per exemple:  Vam anar a un acte on la gent anava molt elegant [...]
3. Diminutiu de déu-n'hi-do / déu n'hi doret, deunidoret o déu-n'hi-doret? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió déu-n'hi-do s'escriu amb guionets i la forma diminutiva, déu-n'hi-doret, també. Totes dues es fan servir amb el significat de 'suficientment, bastant' i també en exclamacions ponderatives o emfàtiques per expressar la importància d'una cosa o l'admiració que produeix. Per exemple [...]
4. És correcte rigorositat en català? / Com es diu rigurosidad en català?
Font Fitxes de l'Optimot
5. El prefix super- / L'adjectiu i adverbi súper
Font Fitxes de l'Optimot
també s'usa amb una intenció hiperbòlica. Així, si es diu que algú és una superàvia es vol expressar que és una àvia que té molt bones qualitats. Altres exemples de noms o adjectius poden ser superheroi, superpoders, superfesta, superinteressant, superbé, superfí, superbò, superfàcil, superelegant, etc [...]