Resultats de la cerca criteris: 5

Fitxes de l'Optimot  | Morfologia
1. plural de tant per cent
Font Fitxes de l'Optimot
El plural de tant per cent és tants per cent. Exemple: Se sol expressar en tants per cent. tants per cent [...]
2. glamour o glamur? / És correcte glamurós, glamurosa en català?
Font Fitxes de l'Optimot
glamur glamurós, glamurosa La forma catalana per fer referència a l'atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general és glamur, i no glamour. L'adjectiu derivat per expressar tot allò que té glamur és glamurós, glamurosa. Per exemple:  Vam anar a un acte on la gent anava molt elegant [...]
3. Diminutiu de déu-n'hi-do / déu n'hi doret, deunidoret o déu-n'hi-doret? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió déu-n'hi-do s'escriu amb guionets i la forma diminutiva, déu-n'hi-doret, també. Totes dues es fan servir amb el significat de 'suficientment, bastant' i també en exclamacions ponderatives o emfàtiques per expressar la importància d'una cosa o l'admiració que produeix. Per exemple [...]
4. És correcte rigorositat en català? / Com es diu rigurosidad en català?
Font Fitxes de l'Optimot
El nom rigorositat (no pas rigurositat) està ben format des del punt de vista lingüístic, a partir de l'adjectiu rigorós i del sufix -itat, per expressar el significat de 'qualitat de rigorós'. No obstant això, convé no abusar d'aquesta forma en detriment del nom del qual deriva: rigor.  Per [...]
5. El prefix super- / L'adjectiu i adverbi súper
Font Fitxes de l'Optimot