Resultats de la cerca criteris: 183

1. Abreviatures. Doble tractament: sigla o abreviatura, símbol o abreviatura  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Equivalències castellà - català. quebrar v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
quebrar v intr - fer fallida loc v Una entitat, trobar-se en fallida. [...]
3. Equivalències castellà - català. celebrar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
celebrar v tr-celebrar / fer v tr Dur a terme un acte formal, sovint establert o regulat legalment, en què participen diverses persones. NOTA: Sovint es fa un ús abusiu del verb celebrar en contextos en què es poden usar més naturalment alternatives com fer o dur a terme (per exemple, fer un dinar [...]
4. Equivalències castellà - català. notificar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
notificar v tr-fer saber loc v / notificar v tr Comunicar oficialment una cosa a una part interessada en un afer. [...]
5. Equivalències castellà - català. testar v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
testar v intr - fer testament loc v / testar v intr Redactar el testament. [...]
6. Equivalències castellà - català. finiquitar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
finiquitar v tr - liquidar v tr / fer la liquidació loc v / quitar v tr Fer o emetre una liquidació que certifiqui l'absència de deutes amb algú. ES: Finiquitar las deudas pendientes. Hay que finiquitar a los trabajadores. CA: Liquidar els deutes pendents. Cal fer la liquidació als treballadors. [...]
7. Documentació administrativa. La citació. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La citació és un document de datació doble pel que fa a l'emissió. A més de la data habitual, duu la del registre de sortida, que és la data que cal tenir en compte des d'un punt de vista de tramitació formal. [...]
8. Equivalències castellà - català. de(l) tanto al duplo [o triplo, o cuádruplo, o quíntuplo, o séxtuplo, etc.] loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
de(l) tanto al duplo [o triplo, o cuádruplo, o quíntuplo, o séxtuplo, etc.] loc-del doble [o triple, o quàdruple, o quíntuple, o sèxtuple, etc.] loc Dit de la multa o sanció el valor de la qual és dues [o tres, o quatre, o cinc, o sis, etc.] vegades el cost del dany causat o del valor d'un robatori [...]
9. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La convocatòria de reunió també és un document de datació doble pel que fa a l'emissió. A més de la data habitual, duu la del registre de sortida, que és la data que cal tenir en compte des d'un punt de vista de tramitació formal. [...]
10. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
utilitzar la forma doble per a l'article i un únic substantiu, sempre que no se n'abusi. Exemples El o la gerent El o la cap d'estudis Remarques 1. Cal tenir en compte que en el cas de substantius en singular amb l'article apostrofat no es pot fer servir la forma doble de l'article: * el o l'agent 2. Quan [...]
Pàgines  1 / 19 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>