Resultats de la cerca criteris: 602

1. Documentació administrativa. El certificat. Fórmula de certificació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Un contracte és un acord de voluntats entre dues o més persones, que s'obliguen a donar, a fer o a no fer alguna cosa. També s'anomena contracte el document que recull aquest acord. El Codi civil distingeix, pel que fa als contractes, els documents públics dels docu- ments privats. Els documents [...]
3. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
suficient. Si les parts contractants actuen en representació d'una entitat, per exemple, la identificació es pot fer per mitjà de l'expressió Per (nom de l'entitat) , abans de la rúbrica. En els casos en què el document ocupa més d'una pàgina, s'acostuma a signar també als marges de cada pàgina. [...]
4. Documentació administrativa. El recurs. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Atès que el nom i els cognoms de qui presenta el recurs ja figuren a l'encapçalament del document, només cal signar i prou. La Llei 30/1992 només indica que cal fer habitual de fer-la-hi constar és per mitjà de la signatura. [...]
5. Equivalències castellà - català. en el plazo de una audiencia loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
en el plazo de una audiencia loc-en el termini d'una audiència loc Dit de l'interval que hi ha entre dues sessions consecutives d'un tribunal. [...]
6. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Si es fa servir l'estructura tradicional, menys esquemàtica, l'expressió de la data i el lloc apareix a l'inici del document. signatures. [...]
7. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Finalitat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest punt es detalla el motiu o objectiu del contracte o del conveni: adjudicació d'una obra pública, adjudicació d'un subministrament, constitució d'una societat civil, formalització d'una compra, lloguer d'un habitatge, contractació d'un treballador, edició d'una obra literària, acord de [...]
8. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Pactes  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat presenta els diferents pactes o les clàusules que s' estipulen o ator- guen . Pot començar amb una de les expressions següents: Acorden, Pacten, Acor- dem, Pactem, Acords, Clàusules, Pactes . Cal que la redacció dels pactes es faci a partir de frases curtes i precises i en parà- graf [...]
9. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Títol  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El document es pot identificar amb un títol, que ha de ser descriptiu de l'objectiu del conveni o el contracte. Cal destacar-lo gràficament de la resta del text. Els contractes públics també se solen identificar amb una numeració; els contractes administratius s'identifiquen amb un número d [...]
10. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Estructura 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Núm. d'expedient Dades de les parts contractants Finalitat Pactes: 1. 2. 3. 4. [...] Datació Signatures [...]
Pàgines  1 / 61 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>