Resultats de la cerca bàsica: 2

1. firmar o signar? / firma o signatura?
Font Fitxes de l'Optimot
2. Criteris de redacció de la provisió
Font Fitxes de l'Optimot
aquests articles, la provisió ha de contenir les dades següents: decisió que s'adopta tribunal que adopta la decisió lloc i data signatura  motivació, quan ho disposi la llei o es consideri convenient A més, com a principi general aplicable a tots els documents jurídics, cal tenir en [...]