Resultats de la cerca criteris: 13

1. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de sistemes, xarxes i inventaris regulats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Ajuts, beques i fons de suport econòmic  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Els ajuts i les beques s'escriuen amb minúscula. També s'hi escriuen els fons de suport econòmic, llevat que designin un fons singular, instituït per una organització pública o privada. Exemples: la beca Fulbright els ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca un fons d'acció [...]
3. Equivalències castellà - català. alcance m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
alcance m - dèficit comptable m Saldo en contra dels comptes duts per les persones encarregades dels fons públics. [...]
4. Equivalències castellà - català. cuentadante m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
cuentadante m i f-comptedant / comptedonant m i f Persona que està obligada a retre comptes dels fons que ha gestionat. [...]
5. Equivalències castellà - català. auto m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
auto m-interlocutòria f Resolució judicial que generalment decideix una incidència en un procés i no pas les qüestions de fons, que han de ser resoltes per mitjà de sentència. NOTA: En castellà té un úsmolt general, i sovint la traducció al català pot ser diversa. ES: Auto de comparecencia. Auto de [...]
6. Equivalències castellà - català. normar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
normar v tr-normar / reglar / regular v tr Establir normes jurídiques per a situacions determinades. CA: Proposta per normar les situacions de frau a Internet. Caldria regular l'explotació de fons marins d'aigües internacionals. [...]
7. Documentació jurídica. Presentació. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
l'afer de fons plantejat, s'hi han d'incloure, amb la separació adequada, les al·legacions que escaiguin sobre la capacitat de les parts, la representació de les parts o del procurador o la procuradora, la jurisdicció, la competència i la classe de judici en què s'ha de substanciar la demanda, així [...]
8. Documentació jurídica. La interlocutòria. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
En dret processal hi ha tres tipus de resolucions judicials, que es distingeixen per la forma i el contingut: provisions, interlocutòries i sentències. La interlocutòria és una resolució judicial motivada que decideix una incidència en un procés i no les qüestions de fons, que han d'ésser resoltes [...]
9. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Fraseologia de l'escrit de proposició de prova  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
escrit de proposició de prova, són habituals els subapartats documental pública i documental privada , i també un subapartat anomenat més documental , que hi apareix quan se sol·liciten o es presenten noves proves documentals. Pel que fa a l'expressió més documental , és recomanable que se substitueixi [...]
10. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de marques comercials i productes  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Formica una taula i unes cadires de fòrmica ? Els noms de productes comercials intangibles (financers, borsaris, immobiliaris, etc.) van amb majúscules inicials. Exemples: Llibreta Estrella Crèdit Renda Variable Fons Gran Selecció Hipoteca Taronja Multipropietat Marriott ? Els noms de varietats vegetals [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>