Resultats de la cerca criteris: 252

1. hectàrea  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Documentació administrativa. La invitació. Salutació, comiat i signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
La invitació no ha de portar ni fórmula de salutació ni fórmula de comiat. Tampoc no ha de portar signatura. [...]
3. Equivalències castellà - català. precario -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
precario -a adj - precari -ària adj Dit del bé que s'ha de tornar a qui l'ha prestat o concedit. [...]
4. Equivalències castellà - català. dimitir v tr i intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
dimitir v tr i intr - dimitir v tr i intr Renunciar a un càrrec, especialment quan hi ha dificultat, incapacitat o incompatibilitat per exercir-ne les tasques pròpies. NOTA: Els verbs cessar i dimitir són en part sinònims, però dimitir sol usar-se quan hi ha dificultats per exercir la feina [...]
5. Equivalències castellà - català. comprobante m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
comprobante m - comprovant m Document que permet comprovar que s'ha fet un pagament o un lliurament, que algú ha estat en un lloc, etc. [...]
6. Equivalències castellà - català. justificante m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
justificante m-justificant m Document que acredita que homha estat en un lloc, que s'ha fet un pagament, que s'ha presentat un altre document, etc. [...]
7. Equivalències castellà - català. electo -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
electo -a adj-electe -a adj Dit de la persona que ha estat elegida per a un càrrec o una dignitat mentre encara no n'ha pres possessió. [...]
8. Equivalències castellà - català. expedientar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
expedientar v tr-expedientar v tr / formar expedient loc v Determinar si la manera de procedir d'algú o d'una organització és correcta, especialment si hi ha sospites que ha obrat incorrectament. NOTA: Sovint significa 'determinar que algú no ha obrat adequadament' i, per tant, també 'castigar'. [...]
9. Equivalències castellà - català. en precario loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
en precario loc - en precari loc Dit de la situació en què es troba un bé que ha de ser tornat al qui l'ha prestat o concedit. [...]
10. Equivalències castellà - català. decaer en su derecho v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
decaer en su derecho v intr- perdre el (seu) dret [o perdre els (seus) drets] v tr Una persona, trobar-se que ha perdut un dret perquè no ha complert algun requisit, perquè ha transcorregut el termini per executar-lo o perquè executant-lo ja ha rebut el que li pertocava. ES: La persona que no [...]
Pàgines  1 / 26 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>