Resultats de la cerca criteris: 694

1. Sigles. Formació. Duplicació de lletres  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Servei Nacional (o franquícia de correu)  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: Servei Nacional (o franquícia de correu) Abreviatura: Sigla: SN Símbol: [...]
3. Abreviatures. Doble tractament: sigla o abreviatura, símbol o abreviatura  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Pot ocórrer que per a l'abreujament d'alguns mots ens trobem amb un doble tractament: com a abreviatura i com a sigla o símbol. PN p. n. pes net SA s. a. societat anònima TM t. m. terme municipal Sempre que sigui possible, és més recomanable utilitzar les sigles, per qüestions d'economia d'es [...]
4. salvat error o omissió  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: salvat error o omissió Abreviatura: s. e. o o. Sigla: Símbol: [...]
5. vide o videte ('vegeu')  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: vide o videte ('vegeu') Abreviatura: v., vid. Sigla: Símbol: [...]
6. Equivalències castellà - català. por duplicado [o triplicado, o cuadruplicado, o quintuplicado, etc.] loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
por duplicado [o triplicado, o cuadruplicado, o quintuplicado, etc.] loc - per duplicat [o triplicat, o quadruplicat, o quintuplicat, etc.] loc Dit del document que s'ha de presentar o formalitzar en dues [o tres, o quatre, o cinc, etc.] còpies. CA: Signar un contracte per duplicat. [...]
7. Equivalències castellà - català. de(l) tanto al duplo [o triplo, o cuádruplo, o quíntuplo, o séxtuplo, etc.] loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
de(l) tanto al duplo [o triplo, o cuádruplo, o quíntuplo, o séxtuplo, etc.] loc-del doble [o triple, o quàdruple, o quíntuple, o sèxtuple, etc.] loc Dit de la multa o sanció el valor de la qual és dues [o tres, o quatre, o cinc, o sis, etc.] vegades el cost del dany causat o del valor d'un robatori [...]
8. Equivalències castellà - català. recaer en [o sobre, o contra] v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
recaer en [o sobre, o contra] v intr-recaure en [o sobre, o contra] v intr Una sentència, tenir efecte sobre algú, sobre un fet, etc. ES: La parte contra la que recae la sentencia presentará alegaciones. El hecho sobre el que recae la sentencia se produjo el año pasado. CA: La part contra la qual [...]
9. Equivalències castellà - català. acumulación de actuaciones [o de autos, o de causas, o de procesos] f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
acumulación de actuaciones [o de autos, o de causas, o de procesos] f - acumulació d'actuacions [o de causes, o de processos] f Fet d'ajuntar dos omés processos ja iniciats que tenen entre ells una vinculació jurídica substancial, cosa que permet formar-ne un de sol, per tal que siguin resolts en [...]
10. iuan o renminbi [moneda de la Xina]  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: iuan o renminbi [moneda de la Xina] Abreviatura: Sigla: Símbol: ¥, CNY [...]
Pàgines  1 / 70 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>