Resultats de la cerca criteris: 675

1. Funció distintiva. Noms propis referits a persones. Noms i cognoms de persones i divinitats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Documentació jurídica. Presentació. Dades de la part demandant, del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
En aquest apartat figuren les dades següents: ? nom i cognoms del procurador o la procuradora ? nom i dades de la part demandant ? nom i cognoms de l'advocat o l'advocada per representar la part demandant L'expressió en nom i representació de que apareix sovint entre les dades del procu- rador o de [...]
3. Noms referits a éssers animats. Noms propis de persona  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
correcta en català de llurs noms i cognoms i a incloure la conjunció i entre els cognoms. »2. Les persones interessades poden obtenir la constància de la forma normativament correcta en català de llurs noms i cognoms en el Registre Civil, qualsevol que en sigui la data de la imposició, per simple [...]
4. Sigles. Escriptura. Punts i espais  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Les sigles s'escriuen sense deixar espais en blanc entre lletres i sense marcar la suspensió de mots amb punts. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya * D.O.G.C. DOGC Direcció General de Política Lingüística * D G P L DGPL [...]
5. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Tot i que els noms i cognoms de les parts contractants ja apareixen al principi del document, tenint en compte que les rúbriques no són sempre intel·ligibles, a sobre o a sota de la rúbrica s'identifiquen novament els signants. Si els signants actuen en nom propi, amb el nom i els cognoms és [...]
6. i comercial; et ('i')  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: i comercial; et ('i') Abreviatura: ib., ibíd. Sigla: Símbol: & [...]
7. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Dades de les parts contractants  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
En aquest apartat apareixen el nom i els cognoms, el document nacional d'identitat i el domicili de les persones o entitats que subscriuen el contracte o el conveni i la referèn- cia a la condició amb què actuen, és a dir, si actuen en representació d'una altra per- sona o d'una entitat, o en nom [...]
8. et ('i'); i comercial  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: estereoradian Abreviatura: Sigla: Símbol: & [...]
9. anada i tornada  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: anada i tornada Abreviatura: a/t Sigla: Símbol: [...]
10. blanc i negre  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: blanc i negre Abreviatura: b/n Sigla: Símbol: [...]
Pàgines  1 / 68 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>