Resultats de la cerca criteris: 1,059

1. Noms referits a llocs. L'article i els topònims  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Identificació del procurador o la procuradora, de l'advocat o l'advocada, del judici i de les parts  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
contrària i la identificació del judici. Pel que fa a la fórmula relativa als poders de representació, en els escrits no inicials no és imprescindible i, si hi apareix, es redueix a una remissió a les actuacions, atès que l'escriptura de poder ja ha estat presentada anteriorment. [...]
3. opus citatum ('en l'obra citada')  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: opus citatum ('en l'obra citada') Abreviatura: op. cit. Sigla: Símbol: [...]
4. sub voce ('a l'entrada', en els diccionaris)  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: sub voce ('a l'entrada', en els diccionaris) Abreviatura: s. v. Sigla: Símbol: [...]
5. Documentació jurídica. La querella. Dades del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
En aquest apartat figuren el nom i els cognoms del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada i una fórmula per fer constar que el procurador o la procuradora tenen poders bastants per representar la part querellant. L'expressió en nom i representació de que apareix sovint amb les [...]
6. Sigles. Gènere i nombre  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
que es formen a partir de sintagmes en plural. Aquestes sigles no es flexionen pel que fa al nombre, malgrat que s'utilitzen amb l'article en plural. els EUA Estats Units d'Amèrica les TIC tecnologies de la informació i la comunicació els RH recursos humans Per acabar, hi ha sigles que es formen [...]
7. Documentació jurídica. Presentació. Dades de la part demandant, del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
En aquest apartat figuren les dades següents: ? nom i cognoms del procurador o la procuradora ? nom i dades de la part demandant ? nom i cognoms de l'advocat o l'advocada per representar la part demandant L'expressió en nom i representació de que apareix sovint entre les dades del procu- rador o de [...]
8. Equivalències castellà - català. miembro de(l) jurado m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
miembro de(l) jurado m i f = jurado [...]
9. Sigles. Apostrofació. Pronunciació i grafia  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
exemple, algunes formacions que comencen amb i o u seguides de vocal presenten una pronunci- ació vacil·lant. IEF Institut d'Estudis Financers Si es pronuncien amb la i o la u semiconsonàntiques, no s'ha d'apostrofar l'article el ni la prepo- sició de; però si es pronuncien amb la i o la u vocàliques [...]
10. organització no governamental  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: organització no governamental Abreviatura: Sigla: ONG Símbol: [...]
Pàgines  1 / 106 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>