Resultats de la cerca criteris: 321

1. valor  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. impost sobre el valor afegit  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: impost sobre el valor afegit Abreviatura: Sigla: IVA Símbol: [...]
3. vehicle de transport amb conductor  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: vehicle de transport amb conductor Abreviatura: Sigla: VTC Símbol: [...]
4. Equivalències castellà - català. traficar (con) v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
traficar (con) v intr - traficar (amb) v intr Fer tràfic amb elements il·legals o clandestins. [...]
5. Simbols. Definició  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
El símbol és la representació convencional d'un concepte (una paraula, un sintagma o un valor), normalment mitjançant un element gràfic. [...]
6. Equivalències castellà - català. lindar con v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
lindar con v intr - afrontar amb / confrontar amb v intr Una propietat, un terme, etc., tocar amb un altre. [...]
7. Equivalències castellà - català. so prep  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
so prep - sota / amb prep Partícula que introdueix la menció a un càstig, una pena, etc., que s'aplicaria en cas de fer allò que s'ha esmentat abans; o una justificació per fer o deixar de fer una cosa. ES: Prohibido alterar el orden público so (o bajo) pena de arresto. So pretexto de intimidad no [...]
8. Equivalències castellà - català. deliberación f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
deliberación f - deliberació f Acció de deliberar. NOTA: L'expressió amb deliberació també s'usa amb el valor de 'premeditadament'. CA: El president ha posat el projecte de llei a deliberació. [...]
9. Equivalències castellà - català. justiprecio m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
justiprecio m - estim / preu just m Valor que, en un procés d'expropiació forçosa, es fixa per a un bé i que correspon al seu valor real. [...]
10. Equivalències castellà - català. con arreglo a loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
con arreglo a loc - conforme a / d'acord amb loc Segons s'estableix a. ES: Con arreglo a la ley, no hay obligación de establecer límites. CA: D'acord amb la llei, no hi ha obligació d'establir límits. [...]
Pàgines  1 / 33 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>