Resultats de la cerca criteris: 317

1. Equivalències castellà - català. traficar (con) v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Equivalències castellà - català. lindar con v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
lindar con v intr - afrontar amb / confrontar amb v intr Una propietat, un terme, etc., tocar amb un altre. [...]
3. Equivalències castellà - català. so prep  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
so prep - sota / amb prep Partícula que introdueix la menció a un càstig, una pena, etc., que s'aplicaria en cas de fer allò que s'ha esmentat abans; o una justificació per fer o deixar de fer una cosa. ES: Prohibido alterar el orden público so (o bajo) pena de arresto. So pretexto de intimidad no [...]
4. Equivalències castellà - català. deliberación f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
deliberación f - deliberació f Acció de deliberar. NOTA: L'expressió amb deliberació també s'usa amb el valor de 'premeditadament'. CA: El president ha posat el projecte de llei a deliberació. [...]
5. Equivalències castellà - català. con arreglo a loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
con arreglo a loc - conforme a / d'acord amb loc Segons s'estableix a. ES: Con arreglo a la ley, no hay obligación de establecer límites. CA: D'acord amb la llei, no hi ha obligació d'establir límits. [...]
6. Equivalències castellà - català. justiprecio m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
justiprecio m - estim / preu just m Valor que, en un procés d'expropiació forçosa, es fixa per a un bé i que correspon al seu valor real. [...]
7. Equivalències castellà - català. resolver sobre v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
resolver sobre v intr - dictaminar sobre / resoldre sobre v intr Una autoritat, considerar i fer pública amb valor executiu una decisió relativa a un afer. CA: El tribunal ja ha resolt sobre la qüestió de competència. [...]
8. Equivalències castellà - català. tasar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
tasar v tr - taxar v tr Determinar el valor d'un bé. [...]
9. Equivalències castellà - català. sobreprima f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sobreprima f - sobreprima f Prima afegida que el prenedor d'una assegurança ha de pagar en un determinat moment per tal de compensar l'augment de risc, per un canvi en el bé assegurat, un augment del seu valor, la inclusió d'un risc complementari, etc. [...]
10. Equivalències castellà - català. disposición f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
disposición f - disposició f Allò que està especificat en un document legal i que té caràcter imperatiu. NOTA: En normes, lleis, reglaments, etc., fa referència als elements que s'afegeixen al final, fora de l'articulat. CA: Les disposicions de la llei. Disposició transitòria, addicional, final [...]
Pàgines  1 / 32 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>