Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 6

1. complimentar, omplir o emplenar? / Es pot dir informar un camp en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Dret
2. Règim verbal de informar / li informem o l'informem? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
El verb informar és transitiu i exigeix un complement directe de persona. A més, també admet, al costat del complement directe, un complement preposicional introduït per les preposicions de o sobre. Per exemple: Informarem el director de la caiguda dels preus. (i no Informarem al director [...]
3. 'donar una xerrada' o 'fer una xerrada'?
Font Fitxes de l'Optimot
les xarxes socials. L'Associació donarà una xerrada per informar de totes aquestes qüestions.  [...]
4. Com es diu portfolio en català: portafoli, portfoli o portafolis?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Ciències socials
serveix com a eina d'avaluació per al mateix professor i per a la institució per a la qual treballa. Per exemple: La professora, en el seu portafolis de docència, va informar del seu treball cooperatiu amb la resta de professors de l'assignatura. Sovint, en català, en comptes de les formes portafolis o [...]
5. posar en coneixement
Font Fitxes de l'Optimot
En català, la locució posar en coneixement té el significat de 'fer conèixer '. Cal, però, no oblidar altres formes com ara informar, comunicar, fer saber, etc. Pel que fa a la locució posar en coneixença, s'aplica generalment només a persones, en el sentit de 'posar en relació una persona amb [...]
6. Exemple de conveni
Font Fitxes de l'Optimot
català en totes les seves comunicacions orals i escrites. b) Difondre informació dels cursos de català per a adults que organitza el Centre de Normalització Lingüística (CNL) Montserrat. c) Informar les empreses associades dels serveis que ofereixen el Servei Comarcal de Català (SCC) de l'Anoia i [...]