Resultats de la cerca criteris: 18

1. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
la reunió anterior. 2. Presentació i aprovació, si escau, del pla d'actuacions per al 2002. 3. Valoració de l'informe sobre la proposta de construcció de nous locals per a la Direcció General. 4. Torn obert de paraules. Atentament, El president de la Comissió Joan Vives i Molins Barcelona, 2 de [...]
3. Equivalències castellà - català. vistobueno m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
vistobueno m - vistiplau m Aprovació d'un document, d'una proposta, etc., feta de manera genèrica. [...]
4. Equivalències castellà - català. enmienda f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
enmienda f - esmena f Proposta de modificació en un projecte o proposició de llei en una tramitació parlamentària. [...]
5. Equivalències castellà - català. normar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
normar v tr-normar / reglar / regular v tr Establir normes jurídiques per a situacions determinades. CA: Proposta per normar les situacions de frau a Internet. Caldria regular l'explotació de fons marins d'aigües internacionals. [...]
6. Abreviatures. Escriptura. Punt abreviatiu i signes de puntuació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
puntuació, es mantenen el punt abreviatiu i el signe de puntuació corres- ponent. Heu rebut cap informe que parli d'insalubritat, males condicions, vessaments il- legals, etc.? fra.: 121/91 [...]
7. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2.5. ALTRES RECURSOS En general cal donar preferència als recursos que no comporten l'ús de formes dobles. 2.5.1. Adjectius L'ús d'un adjectiu en comptes del substantiu pot ser una alternativa per evitar el masculí singular. Exemples Cal un informe mèdic per sol·licitar un ajut en comptes de Cal un [...]
8. Noms referits a éssers animats. Personatges històrics, contemporanis i de ficció  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Nonato Josuè Josué 2. Per al rus, vegeu la «Proposta sobre el sistema de transcripció i transliteració dels noms russos al català» de l'Institut d'Estudis Catalans a Documents de la Secció Filològica. III. Barcelona: 1996. 11 Calixt III Calixto III Aristòtil Aristóteles Ramon Llull Raimundo Lulio la [...]
9. Documentació administrativa. La sentència. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
sessió i demana al secretari que llegeixi l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 2. La presidenta demana a Joan Murtra que presenti la documentació del nou sis- tema d'informació a l'usuari, sobre la qual s'inicia un debat en què es fan, d'una banda, intervencions favorables a la proposta A, i de l [...]
10. Introducció  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
po- dria donar correctament el desplegament. Tampoc és difícil interpretar abreviatures molt habituals, com c. o c/ en un context com c/ Dos de Maig. Però pot resultar complicat determinar a què ens re- ferim amb les abreviatures ant. o pol. Aquest treball pretén presentar una proposta que [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>