Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 2

1. Traducció de sobrenoms, renoms, pseudònims, hipocorístics
Font Fitxes de l'Optimot
2. Majúscules i minúscules en sobrenoms, renoms, motius, àlies, malnoms i pseudònims / Majúscules i minúscules en noms populars de col·lectius amplis
Font Fitxes de l'Optimot
En els sobrenoms, renoms, motius, àlies, malnoms i pseudònims, s'escriuen amb majúscula inicial tots els noms i altres elements, llevat dels articles i les preposicions. Només es recomana que la inicial de l'article s'escrigui amb majúscula en el cas que formi part d'un sobrenom que provingui d [...]