Resultats de la cerca bàsica: 23,926

1. Formes concretes / Ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
2. formes dobles / ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
s'encarregarà de la reutilització dels llibres de text. Cal tenir en compte, però, que s'han de prioritzar recursos que no comporten l'ús de formes dobles i limitar-les als casos en què es vulgui fer visibles les dones. Pel que fa a les formes abreujades, el seu ús només és adequat en textos [...]
3. Ús no sexista del llenguatge / Recursos per evitar un ús sexista del llenguatge: formes genèriques, formes dobles i formes concretes
Font Fitxes de l'Optimot
que invisibilitzen o fan difícil imaginar en un àmbit determinat la presència o l'actuació de les dones. Els recursos més importants de llenguatge no sexista se sintetitzen en tres blocs: formes genèriques, formes dobles i formes concretes.  1. Les formes genèriques són un recurs inclusiu, és a dir [...]
4. Formes dobles: concordança / Ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
informe signat pel tècnic o tècnica. En plural s'utilitza si hi ha una voluntat d'emfasitzar la presència de dones en un col·lectiu. Per exemple: La participació en el projecte de les treballadores i els treballadors de l'empresa ha estat fonamental. Cal tenir en compte, però, que convé no abusar d [...]
5. formes dobles abreujades: partició / ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
Les denominacions abreujades es poden formar escrivint la terminació femenina després d'una barra inclinada. Tot i que hi ha diferents sistemes per establir quina ha de ser aquesta terminació, es recomanen les pautes següents:  Si la forma masculina no té cap marca i la femenina acaba en -a, es [...]
6. formes genèriques: mots col·lectius / ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
Cal tenir en compte, però, que no totes les formes genèriques funcionen en qualsevol context, per diversos motius. Per exemple, en la frase Jocs per a la infància de 0 a 3 anys hi ha un problema d'inadequació semàntica, ja que el mot col·lectiu infància no s'identifica amb el referent, els infants [...]
7. formes genèriques: persona i part / ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
demandant la part arrendatària No s'ha d'abusar d'aquest recurs perquè pot anar en contra de l'economia lingüística. Per exemple, en comptes de: Ja has trucat a la persona que col·loca o arregla llums i instal·lacions elèctriques d'aigua i gas?  direm:  Ja has trucat al lampista? També cal evitar l'ús [...]
8. formes genèriques: girs en l'expressió / ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
La forma genèrica és un recurs inclusiu, és a dir, que inclou tots dos sexes. Aquest recurs té l'avantatge que permet evitar les marques de gènere gramatical en la redacció de textos administratius i per tant l'especificació de sexe. Un dels recursos per evitar l'ús no sexista del llenguatge és [...]
9. ús no sexista del llenguatge / formes genèriques: professions, titulacions i càrrecs
Font Fitxes de l'Optimot
alguns recursos per evitar un ús no sexista del llenguatge: Anomenar l'acció o la funció en comptes de la persona. Per exemple: màster en edició en comptes de màster en formació d'editors; contracte d'interinitat en comptes de contracte  d'interí. Anomenar l'organisme en comptes de la persona. Per [...]
10. sexista
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Relatiu o pertanyent al sexisme. Partidari del sexisme.  [...]
Pàgines  1 / 2,393 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>