Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 451

1. Locucions formades per dos noms / 'mobles bars' o 'mobles bar'?
Font Fitxes de l'Optimot
2. Concordança entre un adjectiu i dos o més noms
Font Fitxes de l'Optimot
Quan un adjectiu complementa dos o més noms que tenen gènere diferent, l'adjectiu hi concorda en masculí plural. Per exemple: En aquest carrer hi ha cotxes i furgonetes abandonats. S'han comprat un tamboret i una cadira rústics. Ara bé, si es vol evitar el contacte entre un nom femení i un [...]
3. El numeral dos, dues
Font Fitxes de l'Optimot
En general, el numeral dos manté la variació de gènere: dos per al masculí i dues per al femení, encara que especialment en els parlars valencians, però no exclusivament, es fa servir la forma dos com a invariable. Ara bé, en els registres formals és preferible mantenir la variació. Per exemple [...]
4. Locucions prepositives en comparacions
Font Fitxes de l'Optimot
A l'hora d'establir comparacions es poden fer servir les locucions següents: en comparació a, en comparació amb, en comparació de, per comparació a i per comparació amb. Així, es pot dir: És una platja tranquil·la en comparació a les del voltant. Aquesta camisa és més gran en comparació amb [...]
5. Els prefixos hiper-, mega-, super-, ultra- davant de locucions / Novetats ortogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
En els registres informals, alguns prefixos com super-, hiper-, mega- o ultra-, que se solen utilitzar amb intenció hiperbòlica, poden modificar locucions com a prop, d'hora, de pressa, etc. En aquests casos, el prefix s'escriu separat de la locució que acompanya: La platja és súper a prop de l [...]
6. Noms de rius: masculins o femenins? / El gènere dels noms dels rius (hidrònims) catalans
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms dels rius catalans més significatius generalment porten l'article masculí (que provindria d'un mot descriptiu geogràfic masculí elidit o sobreentès, com ara riu). Per exemple: l'Ebre, el Francolí, el Llobregat, l'Onyar, el Segre, el Ter...  N'hi ha uns quants, però, que porten l'article [...]
7. altres + numeral: altres dos o dos més? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció altres + numeral (per exemple, altres dos), no és adequada en català. Es pot fer servir la construcció numeral + més (dos més) o bé la construcció numeral + altres + nom (dues altres coses). Per exemple: Han arribat dues noies més. Avui hem escrit cinc articles. Demà n'escriurem [...]
8. Plural de noms femenins acabats en -ç
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms femenins acabats en -ç formen el plural afegint-hi una -s, la qual cosa fa que la pronunciació del singular i del plural sigui la mateixa. Així el plural de calç, faç i falç és calçs, façs i falçs, respectivament. [...]
9. Els hipocorístics: els noms propis de persona abreujats
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms propis de persona es poden abreujar i donen lloc als hipocorístics, és a dir, formes amb caràcter afectuós o familiar, usades en registres informals. En general, se solen formar per truncament: 1. La forma tradicional consisteix en el truncament de la part final del mot, que inclou la [...]
10. 'tots dos', 'els dos' o 'ambdós'? / Numerals usats com a pronoms
Font Fitxes de l'Optimot
L'indefinit tot pot precedir la construcció formada per un numeral i un nom quan aquest nom no està especificat i ja s'ha esmentat anteriorment. Per exemple: [Es parla d'un escriptor que ha escrit dues novel·les] A la xerrada d'aquesta tarda porta tots dos llibres. [A l'esplai la meva filla hi [...]
Pàgines  1 / 46 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>