Resultats de la cerca criteris: 1,025

1. Equivalències castellà - català. obrar por sí mismo loc v  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. llei orgànica  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: llei orgànica Abreviatura: Sigla: LO Símbol: [...]
3. Equivalències castellà - català. juzgado m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
juzgado m-jutjat m Institució i lloc on es fan els judicis.Terme de la jurisdicció d'un jutge. ES: Juzgado de lo civil, de lo contencioso administrativo, de lo militar, de lo penal, de lo social. CA: Jutjat civil, contenciós administratiu, militar, penal, social. [...]
4. Equivalències castellà - català. sala f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
sala f - sala f Cadascuna de les seccions administratives o jurisdiccionals en què es divideixen els tribunals col·legiats. ES: Sala de lo civil, de lo contencioso administrativo, de lo militar, de lo penal, de lo social. CA: Sala civil, contenciosa administrativa, militar, penal, social. [...]
5. índex de preus de consum  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: índex de preus de consum Abreviatura: Sigla: IPC Símbol: [...]
6. Equivalències castellà - català. desistir a [o de] v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
. El abogado lo ha convencido para que desista a (o de) la demanda. CA: Pot desistir a (o de) la sol·licitud. Les parts es reserven la facultat de desistir al (o del) contracte. L'empresa va desistir a (o de) la intermediació. L'advocat l'ha convençut que desisteixi a (o de) la demanda. [...]
7. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Abreviatura: Sigla: DOGC Símbol: [...]
8. Sigles. Ús de l'article davant de sigles  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
'apujarà cal presentar el document nacional d'identitat cal presentar el DNI els cursos de l'Escola Balear d'Administració Pública els cursos de l'EBAP el personal de l'Institut Català del Sòl el personal de l'INCASÒL Quan una sigla ha substituït en l'ús habitual la denominació completa, en alguns [...]
9. Equivalències castellà - català. tribunal m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
tribunal m-tribunal m Òrgan format per un conjunt de persones que han de jutjar i administrar justícia. ES: Tribunal de lo civil, de lo contencioso administrativo, de lo militar, de lo penal, de lo social. Tribunal de cuentas. Tribunal de casación. Someterse a los tribunales de Palma. CA: Tribunal [...]
10. a favor de  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: a favor de Abreviatura: f/ Sigla: Símbol: [...]
Pàgines  1 / 103 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>