Resultats de la cerca bàsica: 224

Fitxes de l'Optimot
1. Imperatius amb forma molt reduïda: do'm, de'm
Font Fitxes de l'Optimot
En llenguatge col·loquial el verb donar seguit d'un o més pronoms febles sovint es redueix a do, per exemple: do'm, de'm. Aquestes formes, per tant, es poden trobar en textos de registres informals. Ara bé, en registres més formals s'usa la forma més general dona'm.  [...]
2. Ortografia de 'm'
Font Fitxes de l'Optimot
L'escriptura de les consonants m/n pot presentar dubte ortogràfic quan es troben a final de síl·laba davant d'una consonant. S'escriu m en els casos següents: en general, davant b, p, m: àmbit, timbal; tempesta, trampa; commoure, immens, etc., i també certs mots que presenten el grup gràfic mp [...]
3. Imperatiu del verb dir + pronom feble: diga'm o digue'm?
Font Fitxes de l'Optimot
representar de la manera següent: digue'm, digue-li, digue'ns, digue-ho, etc. Per exemple: Digue'm si hi podreu participar. Digue-li que hi seré tan aviat com plegui. En canvi, no són adequades les formes diga'm, diga-li, diga'ns, etc. perquè el verb adopta la forma digue (reducció de digues) i no diga [...]
4. Abreviatures i sigles més habituals: M
Font Fitxes de l'Optimot
Magnífic Senyor: Mgfc. Sr. Magnífica Senyora: Mgfca. Sra. majúscula: maj. manuscrit: ms. màxim, màxima: màx. memòria d'accés aleatori (random access memory): RAM memòria només de lectura (read only memory): ROM mercaderia: merc. mercantil: merc. mesos terme: m/t mesos vista: m/v metre [...]
5. símbols més habituals: A - M
Font Fitxes de l'Optimot
gigabyte: GB gigaoctet: GB gram: g hectàrea: ha hecto-: h hertz: Hz hora: h hotel: H ien: Y, JPY italià [llengua]: it joule: J kelvin: K kilo-: k kilogram: kg kilòmetre: km kilowatt: kW kilowatt hora: kWh litre: l, L mega-: M megabit: Mb, Mbit megabyte: MB megaoctet: MB metre: m milió [...]
6. 'somia amb mi' o 'somia'm'? / 'somiar amb algú', 'somiar en algú' o 'somiar algú'? / somiar (règim verbal) / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
El verb somiar, en el sentit de 'veure en somni', és transitiu i, per tant, necessita un complement directe. Per exemple: Avui t'he somiat. Ha somiat la democràcia. Somia la mare tot sovint. Arran de l'aparició, l'any 2016, de la Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catala [...]
7. Concordança en oracions amb subjecte format per coordinació copulativa / 'M'agraden el groc i el verd' o 'M'agrada el groc i el verd'?
Font Fitxes de l'Optimot
8. Ortografia i pronunciació de 'mm'
Font Fitxes de l'Optimot
El grup mm sempre es presenta entre vocals. Per exemple: commemoració, commocionar, commutatiu, emmarcar, gamma, gemma, immune; Emma, etc. Malgrat que en registres informals de vegades es perd l'allargament de la m, en registres més formals és recomanable pronunciar aquest grup consonàntic [...]
9. 'metge' o 'mèdic'?
Font Fitxes de l'Optimot
Cal no confondre el mot metge, que és un substantiu, amb el mot mèdic, que és l'adjectiu que fa referència a la medicina o als metges. Per exemple: M'han demanat un certificat mèdic o M'han demanat un certificat del metge (però no M'han demanat un certificat metge). La consulta mèdica obre a les [...]
10. Ortografia de 'n'
Font Fitxes de l'Optimot
., però s'escriu m a: circumval·lació, tramvia, triumvir, etc. davant f, en els mots que comencen per: con-: confabular, confecció, conferència, confessar, confit; Conflent, etc. en-: enfadar, enfarinar, enfeinat, enfilar, enfonsar, enfortir, etc. (però s'escriu m a èmfasi, emfisema, emfiteusi) in [...]
Pàgines  1 / 23 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>