Resultats de la cerca bàsica: 92

Fitxes de l'Optimot
1. Accentuació de majúscules
Font Fitxes de l'Optimot
Les majúscules han de dur accent gràfic, igual com les minúscules, d'acord amb les normes d'accentuació. Per tant, cal accentuar noms propis com Àngela o Òscar, o bé mots que comencen en majúscula a començament de frase, per exemple: És un bon noi. A més de transgredir les normes d'accentuació, la [...]
2. Pactes, tractats, acords, declaracions i compromisos (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms, adjectius, adverbis i verbs que componen el títol de pactes, acords, tractats, declaracions o compromisos s'escriuen tots amb majúscula inicial. Per exemple: el Pacte Nacional per la Llengua el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics el Compromís de Casp el Tractat de No Prolif [...]
3. olimpiades o olimpíades? / Majúscules i minúscules de olimpíades
Font Fitxes de l'Optimot
En català, la forma olimpíades és esdrúixola i fa referència a la celebració dels jocs olímpics. Aquest substantiu s'escriu amb majúscula inicial, quan es refereix a una edició concreta. Per exemple: les Olimpíades de Barcelona. En canvi, si fa referència a la celebració dels jocs olímpics en gen [...]
4. Càtedres (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Es poden distingir dos casos: 1. Quan es fa servir el mot càtedra en sentit genèric, s'escriuen amb minúscules tots els elements de la denominació. Per exemple: S'han convocat oposicions a dues càtedres de literatura i a una de matemàtiques. Però, quan es fa referència a la denominació d'una  [...]
5. Cicles educatius, disciplines, assignatures i cursos (majúscules i minúscules) / Proves i exàmens de nivell (majúscules i minúscules) / Seminaris i tallers (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
psicologia S'escriuen amb majúscules inicials els noms propis d'assignatures, cursos i titulacions. Per exemple: Història Econòmica Mundial (assignatura) Àlgebra Lineal i Geometria (assignatura) el curs de Matemàtiques amb Ordinador per a Professors de Secundària el grau d'Enginyeria Mecànica el màster de [...]
6. Noms propis de persona (majúscules i minúscules) / Cognoms, dinasties i llinatges (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
La lletra inicial dels noms propis i dels diminutius i variants familiars de persones s'escriu amb majúscula. Per exemple: Joan Salvat Papasseit Lluís Companys i Jover Aida Forns Cesc (Francesc) Tina (Cristina) Els cognoms, les dinasties i els llinatges també s'escriuen amb majúscula inicial, ta [...]
7. tractaments protocol·laris (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes protocol·làries de tractament s'escriuen amb majúscula inicial. Per exemple: Molt Honorable Senyor Il·lustre Senyora Excel·lentíssim Senyor Si el tractament protocol·lari va seguit del nom del càrrec, aquest també s'escriu amb majúscula inicial. Per exemple:  Molt Honorable Senyor Pr [...]
8. Congressos, simposis, jornades, trobades i col·loquis (majúscules i minúscules) / Comunicacions, ponències, discursos i taules rodones (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
S'escriuen amb majúscules inicials les denominacions que corresponen a designacions d'activitats oficialment instituïdes o amb una individualitat clara en la vida social: el Primer Congrés de Metges de Catalunya el III Simposi Internacional sobre Famílies Monoparentals les 6es Jornades de [...]
9. sobrenoms, renoms, motius, àlies, malnoms i pseudònims (majúscules i minúscules) / noms populars de col·lectius amplis (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
10. Denominacions i categories oficials (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Les denominacions o categories diverses que s'ajusten a una regulació oficial s'escriuen amb majúscules inicials quan s'esmenten com a tals, llevat dels articles i les preposicions. Per exemple: Patrimoni Natural de la Humanitat Bé Cultural d'Interès Nacional Memòria del Món Reserva de la [...]
Pàgines  1 / 10 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Següent >>