Resultats de la cerca bàsica: 313,797

41. Ajuts, beques i fons de suport econòmic (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Els ajuts i les beques s'escriuen amb minúscula. També s'hi escriuen els fons de suport econòmic, llevat que designin un fons singular, instituït per una organització pública o privada. Per exemple:   la beca Fulbright els ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca un fons [...]
42. interlocutòria, provisió, diligència prèvia, pregunta parlamentària, etc. (majúscules i minúscules) / documents legals no singulars (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
43. Premis, distincions, concursos i competicions (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
guanyat dues Copes d'Europa.   En canvi, les categories dels premis van amb minúscules. Per exemple:   el Premi Pompeu Fabra de comunicació i noves tecnologies  Quan la denominació genèrica (premi, concurs, etc.) no forma part del nom propi de l'esdeveniment, s'escriu amb minúscula. Per exemple:  el [...]
44. Fons documentals, arxius i col·leccions (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Els fons documentals, els arxius i les col·leccions són dipòsits que poden presentar-se en tota mena de suports: paper, magnètics, digitals, objectes diversos. Quan la designació genèrica no forma part del nom propi, s'escriu amb minúscula. Per exemple:  fons Lluís Companys fons fotogràfic [...]
45. Actes, activitats institucionals i campanyes (majúscules i minúscules) / Eslògans de campanyes (cometes)
Font Fitxes de l'Optimot
" En canvi, s'escriuen amb minúscula inicial i sense cometes els noms de campanyes que són descriptius. Per exemple: campanya de divulgació dels drets lingüístics del ciutadà  [...]
46. Carnaval o Carnestoltes? / Carnaval/Carnestoltes (majúscules i minúscules) / És correcte els Carnavals en català?
Font Fitxes de l'Optimot
disfressat. Fem un carnaval cada any a l'escola. Les paraules Carnaval i Carnestoltes són equivalents quan es refereixen al període de caire festiu que precedeix la Quaresma i en què són típiques les rues i les festes de disfresses. La forma Carnavals, en plural, no és adequada per anomenar aquesta [...]
47. Abreviatures: majúscules i minúscules
Font Fitxes de l'Optimot
abreujades dels tractaments de respecte i de les designacions genèriques de les persones que precedeixen els noms propis, que s'escriuen sempre amb la inicial en majúscula. Per exemple: de Mn. Alcover de Sta. Anna el Dr. J. Vidal la Sra. Riera  [...]
48. documents i tramitacions oficials i legals: lleis, decrets, etc. (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms i adjectius que componen el títol d'un document oficial s'escriuen amb minúscula inicial, llevat de la inicial del primer mot, que designa la classe de document, i dels noms propis que formen part del títol. Igualment quan es tracta de denominacions de tramitacions que corresponen al [...]
49. institucions, organismes, entitats, empreses o establiments (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Quan es parla d'entitats formalment constituïdes, com ara una institució, un organisme, una empresa o un establiment, tant públics com privats, s'ha d'escriure en majúscula la primera lletra de tots els noms i adjectius que formen part de la denominació. Per exemple: Departament de Justícia [...]
50. Programes d'intercanvi, cooperació, mobilitat i R+D (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
En les denominacions dels programes d'intercanvi, de cooperació, de mobilitat i d'R+D s'escriu amb majúscula inicial el primer mot del nom oficial del programa. Per exemple:  el IV Programa marc de la Unió Europea el Programa nacional de projectes de recerca   Si la designació genèrica no [...]
Pàgines  5 / 31,380 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>