Resultats de la cerca bàsica: 316,882

41. Fons documentals, arxius i col·leccions (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Els fons documentals, els arxius i les col·leccions són dipòsits que poden presentar-se en tota mena de suports: paper, magnètics, digitals, objectes diversos. Quan la designació genèrica no forma part del nom propi, s'escriu amb minúscula. Per exemple:  fons Lluís Companys fons fotogràfic [...]
42. títols d'obres i publicacions (majúscules i minúscules) / títols de publicacions periòdiques i col·leccions (majúscules i minúscules) / títols d'obres (cursiva i cometes)
Font Fitxes de l'Optimot
43. interlocutòria, provisió, diligència prèvia, pregunta parlamentària, etc. (majúscules i minúscules) / documents legals no singulars (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
En l'àmbit de l'Administració de justícia hi ha documents legals que fan referència a tràmits o actuacions que no són finalitzadors parcials o absoluts d'un procediment jurídic (com sí que ho són les lleis, els decrets legislatius, les sentències, etc.), sinó que tenen caràcter de mers impulsors [...]
44. Majúscules i minúscules de les formes genèriques de noms d'edificis i dependències
Font Fitxes de l'Optimot
Reial Monestir de Poblet, perquè es tracta de la institució monàstica) el castell de Balsareny la torre Agbar Les dependències d'edificis que es designen amb formes genèriques s'escriuen amb minúscules. Per exemple: el saló de plens de l'Ajuntament la sala de reunions de l'escola la sala de passos [...]
45. Majúscules i minúscules de noms de rutes, vies d'escalada, camins, etc.
Font Fitxes de l'Optimot
aquest cas, la forma camí és genèrica i només el nom propi s'escriu amb majúscules inicials. En l'àmbit de l'excursionisme, hi ha noms de rutes, camins i travesses en què les designacions genèriques s'escriuen amb majúscula inicial si les formes en qüestió s'han consolidat o responen a una denominació [...]
46. Abreviatures: majúscules i minúscules
Font Fitxes de l'Optimot
abreujades dels tractaments de respecte i de les designacions genèriques de les persones que precedeixen els noms propis, que s'escriuen sempre amb la inicial en majúscula. Per exemple: de Mn. Alcover de Sta. Anna el Dr. J. Vidal la Sra. Riera  [...]
47. Actes, activitats institucionals i campanyes (majúscules i minúscules) / Eslògans de campanyes (cometes)
Font Fitxes de l'Optimot
" En canvi, s'escriuen amb minúscula inicial i sense cometes els noms de campanyes que són descriptius. Per exemple: campanya de divulgació dels drets lingüístics del ciutadà  [...]
48. institucions, organismes, entitats, empreses o establiments (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Quan es parla d'entitats formalment constituïdes, com ara una institució, un organisme, una empresa o un establiment, tant públics com privats, s'ha d'escriure en majúscula la primera lletra de tots els noms i adjectius que formen part de la denominació. Per exemple: Departament de Justícia [...]
49. documents i tramitacions oficials i legals: lleis, decrets, etc. (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms i adjectius que componen el títol d'un document oficial s'escriuen amb minúscula inicial, llevat de la inicial del primer mot, que designa la classe de document, i dels noms propis que formen part del títol. Igualment quan es tracta de denominacions de tramitacions que corresponen al [...]
50. Programes d'intercanvi, cooperació, mobilitat i R+D (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
En les denominacions dels programes d'intercanvi, de cooperació, de mobilitat i d'R+D s'escriu amb majúscula inicial el primer mot del nom oficial del programa. Per exemple:  el IV Programa marc de la Unió Europea el Programa nacional de projectes de recerca   Si la designació genèrica no [...]
Pàgines  5 / 31,689 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>