Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 228

1. tanmateix o així mateix?
Font Fitxes de l'Optimot
feina; tanmateix, només un s'hi podrà quedar. En canvi, l'expressió així mateix significa 'també', 'de la mateixa manera' i 'a més'. Per exemple: Ens van dir que havíem de presentar el carnet d'identitat i, així mateix, tots els documents acreditatius. Han començat a fer el pessebre a la plaça i han [...]
2. El pronom reflexiu de tercera persona: ell mateix o si mateix? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
3. 'propi' o 'mateix'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
següents: La pròpia professora va revisar els exàmens, Els propis afectats van presentar una queixa. Així, en aquests contextos, cal substituir l'adjectiu propi per l'adjectiu mateix, mateixa. Per exemple: La professora mateixa (o la mateixa professora) va revisar els exàmens, Els afectats [...]
4. Restriccions en l'ús de 'mateix', 'mateixa'
Font Fitxes de l'Optimot
La forma mateix, mateixa s'usa com a adjectiu o com a adverbi en català. Per exemple: Tots dos van néixer el mateix dia (adjectiu). Avui mateix aniré a inscriure'm al curs (adverbi). En canvi, l'ús de l'adjectiu mateix precedit d'article definit per representar un complement de nom no és [...]
5. Coordinació de preposicions amb el mateix complement / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
En general, quan es coordinen sintagmes preposicionals que tenen el mateix complement es mantenen els complements en tots els sintagmes. Per exemple: Treballen pel país i per al país. Ara bé, en certs contextos, es pot evitar la repetició dels complements elidint-los tots excepte el que [...]
6. 'per si sol', 'per si mateix'
Font Fitxes de l'Optimot
forma per si mateix o per si mateixa. Per exemple: El gat es va ficar dins de l'armari, però va acabar sortint per si mateix / per si sol. No sé com ho veieu, però aquest mes les xifres parlen per si mateixes / per si soles. Ho hem aconseguit!  [...]
7. El prefix reflexiu auto- amb verbs transitius / autocensurar-se o censurar-se?, automedicar-se o medicar-se?, etc.
Font Fitxes de l'Optimot
El sentit reflexiu dels verbs transitius es construeix habitualment afegint-hi el pronom es (s', 's o se), sovint reforçat pel sintagma a un mateix o a si mateix. Per exemple: citar-se a un mateix, destruir-se a un mateix, immolar-se a si mateix, etc. Un altre recurs per emfasitzar aquest sentit [...]
8. Pronúncia dels verbs aguar, evacuar i promiscuar / Pronúncia d'adjectius acabats en cu (innòcua, innòcues, etc.)
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes dels verbs aguar, evacuar i promiscuar que tenen l'arrel àtona es poden pronunciar amb hiat o amb diftong. Per exemple, tant es pot pronunciar a-gu-a-ri-a, e-va-cu-a-va, pro-mis-cu-a-ré com a-gua-ri-a, e-va-cua-va, pro-mis-cua-ré. Així mateix, es poden pronunciar amb hiat o amb [...]
9. foc creuat o foc encreuat? / denúncies creuades o denúncies encreuades?
Font Fitxes de l'Optimot
foc encreuat denúncies encreuades La forma adequada per fer referència als trets dirigits des de llocs diferents a un mateix punt és foc encreuat. Per exemple: Es van protegir d'un foc encreuat a la trinxera. Per extensió, aquesta expressió es pot usar en sentit figurat. Per exemple: Hi va [...]
10. Concordança del verb 'caldre' / 'cal reforços' o 'calen reforços'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
caràcter indefinit, el verb es manté en singular, malgrat que en els registres formals caldrà fer la concordança. Per exemple: Cal més cadires per al ball (però Calen les tres cadires que tenim a la cuina per al ball). Si voleu que funcioni, ens cal reforços avui mateix (però Si voleu que funcioni [...]
Pàgines  1 / 23 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>