Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 2,103

1. no obstant, no obstant això o això no obstant? / no obstant + SN, no obstant que i no obstant haver
Font Fitxes de l'Optimot
2. no tenir per què + infinitiu, no haver-hi de què + infinitiu, etc. / Pronom interrogatiu davant d'infinitiu en interrogatives indirectes / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
divertir-se. Si no hi ha rumors, ja no hi ha de què parlar Això no obstant, són preferibles altres solucions. Per exemple: No cal que hi vagis. Ella ja no sap amb què es pot divertir. Si no hi ha rumors, ja no sabem de què podem parlar.  [...]
3. tot i això o tot i així?
Font Fitxes de l'Optimot
indiquen contrast, com ara amb tot (o tot amb tot), tanmateix, no obstant això (o això no obstant, no obstant), de tota manera (o de totes maneres), malgrat tot, etc. Per exemple: Té molta feina; amb tot, tractant-se de tu, ho farà. No viuen gaire lluny. Malgrat tot, no crec que vinguin. Font: Gramàtica [...]
4. sinó o si no?
Font Fitxes de l'Optimot
La conjunció adversativa sinó, davant d'un membre de la proposició, designa que allò que es nega pel que fa a un membre precedent, s'afirma del membre que hi ha a continuació de la conjunció. Per exemple: No ho ha fet ell, sinó el seu amic. Si la coordinació és entre dues oracions principals, es [...]
5. donar per + participi: donar per suposat, donar per fet, donar per sabut
Font Fitxes de l'Optimot
donar per suposat també es fa servir. Això no obstant, cal recordar que hi ha expressions equivalents que són més genuïnes en català, com ara donar per fet o donar per descomptat. Finalment, l'expressió donar per sentat no és vàlida en català.  [...]
6. Els pronoms de tercera persona referits a entitats no humanes
Font Fitxes de l'Optimot
comercial  Això no obstant, és possible fer servir els pronoms forts de tercera persona per referir-nos a elements inanimats, sobretot en registres formals o en llenguatge tècnic. Per exemple: Definim xarxa com el tros d'aquest teixit destinat a la pesca, de malles que no permetin el pas del peix a través [...]
7. 'cal no' o 'no cal?
Font Fitxes de l'Optimot
Tant l'expressió cal no com l'expressió no cal són adequades, depenent del sentit que es vulgui expressar. La construcció cal no davant d'un verb en infinitiu indica obligació. Per exemple:  Cal no oblidar els esdeveniments del passat ('No s'han d'oblidar els esdeveniments del passat'). En [...]
8. Sant Carles de la Ràpita o la Ràpita?
Font Fitxes de l'Optimot
(sobretot les publicades en paper) encara fan servir la forma antiga, Sant Carles de la Ràpita. Això no obstant, com s'ha esmentat més amunt, avui aquesta denominació ja no s'ha d'usar, sinó que s'ha d'emprar únicament la Ràpita.  [...]
9. dubtar (règim preposicional) / 'dubtar de', 'dubtar sobre' o 'dubtar entre'?
Font Fitxes de l'Optimot
semàntics. Per exemple: Dubtem entre una pel·lícula de ficció i una de por. El mestre dubtava sobre si els alumnes tindrien prou capacitat o no per superar l'examen final. Això no obstant, quan darrere de la preposició hi ha un infinitiu, en registres formals generalment s'usa la preposició a (o de). Per [...]
10. ús de l'article en les comarques catalanes
Font Fitxes de l'Optimot
'article. Per exemple: Demà vaig a Cerdanya. Això no obstant, no cal fer servir l'article quan el nom de la comarca apareix aïllat, és a dir, quan apareix en mapes i quadres sinòptics, quan surt en una llista o en una enumeració o quan es troba entre parèntesis després del nom d'un municipi. [...]
Pàgines  1 / 211 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>