Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 3,386

1. El nom de les lletres / Novetats ortogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
2. Les hores: amb lletres o amb xifres? / Com s'escriuen les hores?
Font Fitxes de l'Optimot
Les indicacions horàries es poden escriure amb xifres o amb lletres. Per exemple: L'obra comença a dos quarts de deu del vespre. Hem sortit a les 8:50. Pots venir cap a les quatre de la tarda. En contextos en què la precisió horària és molt important, com ara horaris de transports, agendes d [...]
3. Nom de les parts del dia
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms que habitualment es fan servir, en el català del Principat, per anomenar les diverses parts del dia són els següents: matí (o dematí): és l'espai de temps entre que surt el sol i el moment en què està més alt. migdia: és la part del dia en què el sol està en el punt més alt. tarda [...]
4. xifres o lletres? cardinals amb lletres
Font Fitxes de l'Optimot
Els cardinals s'escriuen amb lletres en els casos següents: 1. Els nombres formats per tres mots com a màxim, especialment si són les úniques formes que figuren en un mateix context, i  sempre que no siguin decimals, percentatges o quantitats de mesura. En el cas dels nombres compresos entre [...]
5. xifres o lletres? ordinals amb lletres
Font Fitxes de l'Optimot
S'escriuen amb lletres els ordinals següents 1. Els mil·lennis: El tercer mil·lenni abans de Crist. 2. Els intervals musicals: dues octaves  3. Les divisions horàries romanes: prima, tèrcia, sexta, nona. 4. Les paraules següents: quinto (lleva)   octava (estrofa)  novena (pregària)  dècim (de [...]
6. xifres o lletres? (criteris generals)
Font Fitxes de l'Optimot
Per saber si cal escriure una quantitat amb xifres o lletres, s'han de tenir en compte els aspectes següents: 1. El tipus de text o d'obra en què apareix:  ? En els treballs científics (matemàtiques, ciències físiques, etc.), econòmics o estadístics, es fan servir les xifres per a la [...]
7. xifres o lletres? cardinals amb xifres
Font Fitxes de l'Optimot
Els cardinals s'escriuen amb xifres en els casos següents: 1. Les quantitats que tenen més de tres paraules: 4.589 vots 12.964 habitants però: dues-centes butlletes  cinc mil entrades cent cinquanta-dos anys En les quantitats entre vint-i-u i vint-i-nou no es té en compte la conjunció i [...]
8. euros i cèntims (escriptura amb lletres)
Font Fitxes de l'Optimot
(amb lletres). A l'hora d'emplenar un xec veiem que apareix impresa l'expressió euros seguida d'una ratlla per col·locar-hi al damunt la quantitat que es vulgui. En aquest cas no cal tornar a escriure euros i s'utilitzen les fórmules següents: Pagueu per aquest xec a qui el porti Euros [...]
9. El pronom en de complement del nom
Font Fitxes de l'Optimot
impulsora és l'atribut) Les propostes de l'entitat són bones, fes-te'n sòcia. (sòcia és el complement predicatiu) 2. El complement del nom no es pot pronominalitzar per en quan depèn d'un sintagma preposicional que fa la funció de complement de règim verbal. Per exemple: Parlaven de les causes de la mort [...]
10. Apostrofació dels articles definits 'el' i 'la' / Apostrofació dels articles personals 'en' i 'na' / Apostrofació de la preposició 'de'
Font Fitxes de l'Optimot
consonant) 3. No s'apostrofa l'article femení la, per tradició, davant dels mots host, ira i una (referit a l'hora), i del topònim Haia: la host la ira la una del migdia la Haia 4. No s'apostrofen l'article femení la ni la preposició de davant les lletres i el nom de les lletres: la a la f la efa de ema [...]
Pàgines  1 / 339 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>