Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 2,785

1. Noms de rius: masculins o femenins? / El gènere dels noms dels rius (hidrònims) catalans
Font Fitxes de l'Optimot
2. Ús de l'article en els noms de lloc
Font Fitxes de l'Optimot
La majoria de topònims corresponents a noms de països i de poblacions no duen article. Així, no s'escriu article davant de noms com Albània, Mongòlia, Andorra, Flix, Mataró, Lleida, Reus, etc. En canvi, hi ha topònims que s'escriuen amb l'article al davant, com ara els noms dels rius quan no van [...]
3. Traducció de topònims no catalans / Traducció de noms de lloc no catalans
Font Fitxes de l'Optimot
abans: els rius, els mars, les serralades i altres accidents sovint tenen un nom adaptat al català si són coneguts. És el cas del Danubi, el cap Blanc, la serralada dels Carpats o la mar Càspia. En canvi, quan es tracta de geografia regional o local, normalment no se'n tradueixen els noms ni, a vegades [...]
4. Traducció d'accidents geogràfics: rius, mars, serralades...
Font Fitxes de l'Optimot
En els noms d'accidents geogràfics, generalment es tradueix la part genèrica del topònim: riu, mar, serralada, platja, pic, etc. Pel que fa al nom propi, es tradueix només si hi ha tradició. Per exemple: el mar Cantàbric el canal de la Mànega les muntanyes Cambrianes el riu Tàmesi Però: la [...]
5. Plural de noms femenins acabats en -ç
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms femenins acabats en -ç formen el plural afegint-hi una -s, la qual cosa fa que la pronunciació del singular i del plural sigui la mateixa. Així el plural de calç, faç i falç és calçs, façs i falçs, respectivament. [...]
6. Els hipocorístics: els noms propis de persona abreujats
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms propis de persona es poden abreujar i donen lloc als hipocorístics, és a dir, formes amb caràcter afectuós o familiar, usades en registres informals. En general, se solen formar per truncament: 1. La forma tradicional consisteix en el truncament de la part final del mot, que inclou la [...]
7. Noms de colors: 'blaugranes' o 'blaugrana'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Un cas especial dels compostos coordinats de noms de colors és l'adjectiu blaugrana, que s'ha lexicalitzat i pot ser invariable (és a dir, no flexiona en gènere i nombre) o bé pot flexionar en nombre. Per exemple: les jugadores blaugrana els seguidors blaugranes Convé notar que la forma [...]
8. Pronúncia de noms propis acabats en -es: Balmes, Pedralbes, Sitges...
Font Fitxes de l'Optimot
Malgrat que, en els parlars orientals, de vegades no es neutralitza la vocal e en certs noms propis acabats en -es en posició àtona, com ara Balmes, Blanes, Pedralbes o Sitges, aquestes pronúncies sense neutralització de la e no són acceptables. [...]
9. Plurals de noms i adjectius acabats en -sc, -st, -xt, -ig
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms i els adjectius acabats en -sc, -st i -xt poden fer el plural de dues maneres: afegint-hi una -s o bé afegint-hi la terminació -os. Així, el plural de risc pot ser riscs o riscos, el de cost pot ser costs o costos, i el de pretext, pretexts o pretextos. Els noms i els adjectius acabats [...]
10. Els noms de lloc catalans i els accents diacrítics / Novetats ortogràfiques 2016
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms de lloc catalans que consten d'algun mot que abans de la publicació de l'Ortografia catalana de l'IEC de 2016 portava accent diacrític i ara no (com ara cóm 'recipient', cós 'cursa', móra 'fruit', etc.), mantenen l'accent, ateses les dificultats de naturalesa legal que aquest canvi pot [...]
Pàgines  1 / 279 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>