Resultats de la cerca bàsica: 104

1. Abreviació de dates: punt, guionet o barra inclinada? / 24.11.2016, 24-11-2016 o 24/11/2016?
Font Fitxes de l'Optimot
habituals els guionets o la barra inclinada. Per exemple:  24.11.2016 24-11-2016 24/11/2016  És habitual escriure l'any sencer per donar la informació completa, però també es poden ometre les dues primeres xifres: 24.11.16.  D'altra banda, pel que fa al mes i el dia, quan la xifra és inferior a [...]
2. Escriptura dels mots prefixats / Novetats ortogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
Els mots construïts amb prefixos en general s'escriuen aglutinats. Per exemple: arximilionari, asimètric, bescanvi, bicameral, coexistir, desacostumar, hemicicle, interdisciplinari, macroconcert, monocèfal, postreforma, precristià, procreació, pseudoderivat, refer, sobreprotector, ultraconservador, [...]
3. Funcions de la dièresi / Novetats ortogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
La dièresi és un signe gràfic (¨) que s'escriu damunt la i i la u. Pot fer dues funcions: Per indicar que cal pronunciar la u Es posa dièresi per indicar que cal pronunciar la u en els grups -güe-, -güi-, -qüe-, -qüi-. Així, la u de guerra no es pronuncia, mentre que la u de llengües sí que es p [...]
4. Guionet en compostos reduplicatius / Novetats ortogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
5. El nom de les lletres / Novetats ortogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
El nom de les vint-i-sis lletres de l'alfabet català és: Lletra Nom a a b be / be alta c ce d de e e f efa g ge h hac i i / i llatina j jota k ca l ela m e [...]
6. Guionet de exlibris / ex-libris o exlibris? / Novetats ortogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
En l'expressió exlibris, la forma ex- es considera un prefix i per tant aquest mot es tracta com un derivat català per prefixació, del tipus arximilionari, exdiputat, sobreprotector, que s'escriuen sense guionet. És per això que cal escriure exlibris també sense guionet. La forma exlibris es fa s [...]
7. Guionet en compostos cultes i compostos catalans / Novetats ortogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
En general els compostos següents s'escriuen sense guionet: 1. Els compostos cultes, que són aquells el primer element dels quals té una forma prefixada acabada en -o i de vegades en -i (com ara afro-, economico-, fisico-, hispano-, labio-, psico-, socio-; denti-, pisci-). Per exemple: afroasiàt [...]
8. Pronunciació del mot erradicar / eradicar o erradicar? / Novetats ortogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
El mot erradicar i els seus derivats, erradicació, erradicatiu, etc., es pronuncien amb erra vibrant com arròs o terrissa. Per bé que anteriorment aquests mots, malgrat que es pronunciaven també amb erra vibrant, s'escrivien amb una sola r, arran de la publicació de la nova Ortografia catalana de [...]
9. Els noms de lloc catalans i els accents diacrítics / Novetats ortogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms de lloc catalans que consten d'algun mot que abans de la publicació de la nova Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans portava accent diacrític i ara no (com ara cóm 'recipient', cós 'cursa', móra 'fruit', etc.), mantenen l'accent, ateses les dificultats de naturalesa legal q [...]
10. Els prefixos hiper-, mega-, super-, ultra- davant de locucions / Novetats ortogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
En els registres informals, alguns prefixos com super-, hiper-, mega- o ultra-, que se solen utilitzar amb intenció hiperbòlica, poden modificar locucions com a prop, d'hora, de pressa, etc. En aquests casos, el prefix s'escriu separat de la locució que acompanya: La platja és súper a prop de l' [...]
Pàgines  1 / 11 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>