Resultats de la cerca criteris: 7

1. Abreviatures. Antropònims  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Classificació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
) o per apòcope (cine per cinema, de cinematògraf ), que afecten els hipocorístics (abreviacions familiars o amistoses d'antropònims) i altres mots de llargada considerable i ús fre- qüent (metro per ferrocarril metropolità, moto per motocicleta). Un altre tipus d'abreviació que tampoc no s [...]
3. Documentació administrativa. La invitació. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Capçalera Data: 21 de desembre de 2001 R/n: 236/A2001 R/v: 14/MRF Afer: Divisió de parcel·la Destinació: Servei de Planificació D'acord amb el que disposa l'article 951 de la Llei del sòl, no es poden dividir les parcel·les que el Pla general municipal d'ordenació ha fixat com a mínimes. Per tant [...]
4. Funció demarcativa. Inici d'apartats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
començament de paràgraf. ? Apartats d'enumeracions introduïts per dos punts i que s'inicien o no amb una marca d'enumeració (guió llarg, enumeració alfabètica o numèrica). Aquí ens trobem amb diversitat de criteris, però la tendència majoritària és reservar la minúscula per als casos d'enumeració de mots o de [...]
5. Frase. Ordre dels elements en la frase  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
los títulos de la Ley para darles más sistemática distribución. S'ha introduït una nova ordenació dels títols de la Llei per donar-los una distribució més sistemàtica. Però si qui legisla, amb la voluntat de destacar algun element, l'ha posat en primer lloc, és millor respectar l'ordre de la frase [...]
6. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Documents oficials i normes  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Projecte de llei d'ordenació dels ensenyaments els projectes de llei del Govern no reglats en el règim educatiu comú i de creació un projecte de llei necessari de l'Institut Català de Noves Professions l'Ordre de 20 de març de 1985, del Departament de Justícia, per la qual? el Decret 53/1983, de 24 de juny [...]
7. Verb. Construccions perifràstiques  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
económicos han sido aprobadas disposiciones normativas de ordenación comercial [...] En defensa dels interessos econòmics s'han aprovat disposicions normatives d'ordenació comercial [...] No obstant això, pot ser útil mantenir en català la forma passiva perifràstica en frases amb complements agents llargs o [...]