Resultats de la cerca criteris: 32

1. Simbols. Principals grups de símbols. Elements químics  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Simbols. Principals grups de símbols. Punts cardinals  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
est E est-nord-est ENE est-sud-est ESE nord N nord-est NE nord-nord-est NNE nord-nord-oest NNO NNW nord-oest NO NW oest O W oest-nord-oest ONO WNW oest-sud-oest OSO WSW sud S sud-est SE sud-oest SO SW sud-sud-est SSE sud-sud-oest SSO SSW [...]
3. Simbols. Principals grups de símbols. Unitats monetàries  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
La norma ISO 4217 determina quina ha de ser la representació gràfica dels símbols de les unitats monetàries dels països del món i les seves regles d'escriptura. Aquest símbol està format per tres lletres en majúscules. Les dues primeres corresponen al nom del país de la moneda d'acord amb la  [...]
4. Abreviatures. Formació. Abreujament de mots  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Es pot fer per suspensió o per contracció. Parlem d'abreviatures per suspensió quan suprimim la part final d'un mot. des. desembre aj. ajuntament En l'escurçament per suspensió se suprimeix el final a partir de la primera vocal d'una síl·laba (in- cloent-hi aquesta vocal), tant si va darrere d [...]
5. Simbols. Principals grups de símbols. Sistema internacional d'unitats (SI)  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Unitats bàsiques Magnitud Nom de la unitat Símbol longitud metre m massa kilogram kg temps segon s intensitat de corrent elèctric ampere A temperatura termodinàmica kelvin K quantitat de matèria mol mol intensitat lluminosa candela cd Unitats derivades Són les obtingudes per combinació d [...]
6. Noms referits a éssers animats. Noms de grups artístics  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
La designació específica, és a dir, el nom propi d'un grup artístic (teatral, musical, de dansa, de castells, etc.) no es tradueix. En català: En castellà: Dagoll-Dagom Dagoll-Dagom Els Comediants Els Comediants Los Rebeldes Los Rebeldes Els Pets Els Pets Sangtraït Sangtraït Orquestra Simfònica del [...]
7. Classificació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
En aquest treball s'ha adoptat una classificació de les abreviacions basada en tres grans grups: abreviatures, sigles i símbols. No s'han desenvolupat àmpliament alguns aspectes que, tot i tenir-hi una relació, no són objectiu prioritari en el camp del llenguatge administratiu, sinó que més [...]
8. Sigles. Apostrofació. Pronunciació sil·làbica  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Davant de les sigles que es pronuncien com a mots, anomenades acrònims, s'apostrofen els articles el i la, i la preposició de, d'acord amb les regles generals d'apostrofació. l'ICEC (masculí) el PIB l'ONU (femení) l'EFTA (femení) l'UCI (femení) la IATA la UOC la UFEC la NASA d'USO de [...]
9. Abreviatures. Apostrofació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Els articles i les preposicions, quan estan en contacte amb abreviatures, es comporten de la mateixa manera que si els seguissin els mots sencers. any de l'ed. any de l'edició professors d'inst. professors d'institut [...]
10. Sigles. Escriptura. Punts i espais  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Les sigles s'escriuen sense deixar espais en blanc entre lletres i sense marcar la suspensió de mots amb punts. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya * D.O.G.C. DOGC Direcció General de Política Lingüística * D G P L DGPL [...]
Pàgines  1 / 4 
Pàgina  1  2  3  4  Següent >>